Unija poslodavaca Srbije podnela inicijativu Kriznom štabu

Inicijativa se odnosi na molbu za tumačenje Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima,odnosno za produženje roka za podnošenje Zahteva za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama i prateće dokumentacije usled pandemije COVID-19.

Uredba je stupila na snagu dana 24. marta 2020. godine, i predviđa da za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji stranke ne mogu snositi posledice nepostupanja u zakonom propisanim rokovima.

Unija poslodavaca Srbije je postavila pitanje da li će se ova uredba uzimati u obzir i prilikom ocene blagovremenosti podnošenja gore navedenog zahteva?
Ukoliko se navedena uredba, ne može primeniti na postupak za Registar ponuđača, inicijativa Unije poslodavaca je da se za sve privredne subjekte koji su kod APR-a upisani u Registar ponuđača, produži rok za podnošenje Zahteva i potrebne dokumentacije šest meseci po isteku vanrednog stanja.

Rok od šest meseci je period koji će sigurno biti potreban da institucije ponovo uspostave svoj redovan način rada i budu u prilici da obrade sve pristigle zahteve i dokumentaciju, kako privredni subjekti usled više sile izazvane pandemijom COVID-19, ne bi trepeli još veću štetu od trenutne i da ne bi bili izbrisani iz Registra ponuđača koji se vodi kod APR-a.

Inicijativu možete preuzeti ovde

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *