Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije

Unija poslodavaca Srbije

Imajući u vidu specifičnosti poljoprivredne i prehrambene industrije (PPI), njihovu značajnu ulogu u obezbeđivanju prehrambene sigurnosti stanovništva Republike Srbije, kao i sve veći značaj u međunarodnoj trgovini hranom, aktivnosti sektora PPI su mnogobrojne.

Članice sektora su veoma različite po svojoj veličini, privrednoj snazi, po položaju na tržištu i izloženosti stranoj konkurenciji. S druge strane proizvodnja se odvija bez jasne državne strategije. Zbog toga su ove delatnosti veoma ranjive u kriznim trenucima. Istovremeno, zbog velike zavisnosti od klimatskih promena, međusobne slabe povezanosti i nedorečene pravne regulative, ove delatnosti posluju sa velikim rizicima.

Obzirom na stalnu potrebu za edukacijom i permanentni razvoj tehnologija proizvodnje i prerade, ovom sektoru je neophodan znatno veći pristup informaciono-komunikativnim tehnologijama, kako razvijali svoju konkurentnost.

Prioriteti u planu aktivnosti sektora su poboljšanje pravne regulative, na čemu će sa ostalim sektorima i nadležnim organima države intenzivno raditi. Sektor PPI je opterećen i nelegalnim poslovanjem u zoni „sivog“ tržišta. Suzbijanje takvih pojava je takođe značajan deo aktivnosti, skladu sa načelima UPS.


Predsednik predsedništva Sektora poljoprivrede i prehrambene industrije:

Miroslav Malešević
Best Seed Producer doo
Mail: info@poslodavci.rs

Put razvoja uključuje doslednu agrarnu politiku i privrednu strategiju