Put razvoja uključuje doslednu agrarnu politiku i privrednu strategiju

Oslanjajući se na EESE (Enabling Environment for Sustainable Enterprises) analizu, u okviru koje su predstavljene  ključne barijere u stvaranju ambijenta za održivi razvoj preduzeća u Srbiji, Sektor poljoprivrede i prehrambene indrustrije Unije poslodavaca Srbije je pripremio plan aktivnosti u narednoj 2021. godini.

Opšte je poznato da nivo poljoprivredne proizvodnje zavisi i od klimatskih činilaca, ili, moglo bi se reći od „više sile“. To su zapravo abitički činioci, koji su teško predvidivi da bi se njihovo delovanje svelo na minimum. Pored abiotičkih deluju i biotički činioci (pojave bolesti biljaka ili životinja, kalamitet štetočina i sl).

Tokom 2019. godine se pojavio novi, moćniji biotički faktor: Korona virus, koji je napao celokupno čovečanstvo, a broj obolelih ljudi od virusa naveo Svetsku zdravstvenu organizaciju (SZO) da proglasi pandemiju, koja i danas vlada svetom. Pored velikog broja preminulih ljudi, nanete su ogromne štete globalnoj i nacionalnim ekonomijama.

Sektor poljoprivrede i prehrambene indrustrije Unije poslodavaca Srbije sa pažnjom je pratio dešavanja kako na domaćem tako i na svetskom tržištu. Uočeni su brojni problemi od kojih je samo deo vezan za krizu izazvanu pandemijom, dok su ostali izazovi prisutni mnogo duže.

Pojavio se, izrazitije nego ranijh godina, nedostatak sezonske radne snage, naročito na većim plantažama različitih voćnih vrsta. A prethodnu godinu je okarakterisala i česta pojava klimatskih ekstrema. Suše, poplave, niske temperature, vejavice i sl., su ometale privredne aktivnosti.

Nastali su poremećaji u međunarodnoj trgovini. Nedostatak pojedinih prehrambenih proizvoda i strah od moguće gladi prouzrokovao je veliku potražnju za njima, a sve to je rezultiralo naglim skokom cene hrane.

U tom smislu naša država Srbija nije imala problema, a ne bi trebalo da ih ima ni tokom 2021. godine. Pokazalo se jače nego ikad šta znači imati prehrambenu sigurnost, stabilnu i uređenu poljoprivredu i prehrambenu industriju, na čije rezultate može da se osloni celokupna ekonomija države.

Ostaje činjenica, da bez dosledne agrarne politike, bez snažne podrške nadležnih organa, bez jasne i dosledne zakonske regulative, proizvodnja hrane u Srbiji može sve više postajati uvozno zavisna (seme, đubriva, zaštitna sredstva itd.).

Uloga svih članova Sektora poljoprivrede i prehrambene indrustrije Unije poslodavaca Srbije je da se zajedničkim snagama borimo za bolje uslove poslovanja u ovoj delatnosti i podsticajni privredni ambijent u okviru kog je moguće širiti i unapređivati proizvodnju.

Sektor poljoprivrede i prehrambene indrustrije Unije poslodavaca Srbije posebno ističe da u mnogim oblastima proizvodnje i prometa prehranbenih proizvoda i inputa za poljoprivredu, poljoprivreda i prehrambena industrija se nalazi u „sivoj zoni“. Od toga nema nikakve koristi ni država, a ni zaposleni u ovoj delatnosti. Svest o tome postoji ali nema dovoljno političke volje da se problemi rešavaju.

Važna je  činjenica da Srbija ima veoma dobro razvijen naučno-obrazovni sistem za sve oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Ali postoji i značajan broj eksperata međunarodnog značaja, koji nisu iskorišćeni na pravi način, pa sve češće traže posao u inostranstvu.

U oblasti primene digitalizacije i informaciono-komunikativnih tehnologija, Srbija je na samom početku, posebno u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije.

Težak problem za Srbiju je sve slabiji interes mladih za ostanak u selima ili manjim sredinama, što je posledica verbalne ruralne politike.

Najvažnjija aktivnost predstavlja poboljšanje i donošenje novih zakonskih i podzakonskih rešenja. Među prioritetima treba da se nađu zakoni o semenu i sadnom materijalu, o zemljištu kao i o regulaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Neophodno je preduzeti sve potrebne mere da se donese dugoročna „STRATEGIJA RAZVOJA“ celokupne privrede Srbije, koja bi bila obavezujuća orjentacija za donošenje zakonske regulative. Sa takvom strategijom olakšao bi se rad Unije poslodavaca Srbije, ali i sindikata.

U 2021. godini članovi Sektora poljoprivrede i prehrambene industrije Unije poslodavaca Srbije iniciraće donošenje liste brendova u agrarnoj proizvodnji Srbije. Zaštićeni, originalni srpski proizvodi treba u budućnosti da predstavljaju perspektivu za proizvođače.

Primena informaciono-komunikativnih tehnologija je značajno napredovala u pojedinim državama članicama EU. U ovoj oblasti postoje široke mogućnosti za njihovu primenu, kojom bi se značajno unapredilo poslovanje kompanija.

Između ostalog važno je pomenuti da će se Sektor poljoprivrede i prehrambene indrustrije Unije poslodavaca Srbije zalagati za rast subvencija u ovoj privrednoj grani. Pošto je poljoprivredna proizvodnja veliki potrošač fosilnih goriva, a time i veliki punilac državnog budžeta, trebalo bi preduzeti mere da se taj novac preko subvencija vraća proizvodnji. Možda bi to bilo efektnije nego smanjenje akciza na gorivo.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *