Sektor marketinga, odnosa s javnošću i medija

Unija poslodavaca Srbije

Sektor je telo koje radi na strateškom unapređenju institucionalnog i zakonodavnog okvira koji treba doprinosi daljem razvoju marketinga, odnosa s javnošću i medija kao industrija koje u Republici Srbiji predstavljaju značajne poslodavce po broju zaposlenih, ali koje istovremeno značajno doprinose razvoju, rastu i produktivnosti svih industrija kojima pružaju svoje usluge, učestvujući na taj način u značajnom stepenu u ukupnom BDP-u na godišnjem niovu. Od posebnog značaja za rad Sektora na ostvarenju njegovih strateških ciljeva jeste i činjenica da kompanije u oblasti medija, marketinga i odnosa s javnošću imaju značajan udeo u razvoju kreativnih industrija u Republici Srbiji, utičući svojim poslovanjem i razvojem svojih poslovnih modela na ukupno društveno-privredno okruženje u zemlji kao i razvoj  privrede zansnovane na ekonomiij znanja, što je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije u oblasti javnih politika. 

Uspostavljanje Sektora na nivou Unije omogućava formalno-pravni okvir za pokretanje različitih inicijativa koje imaju za cilj unapređenje poslovnog ambijenta za razvoj medija, marketinga i odnosa s javnošću kao značajnih industrija, kao i za pokretanje inicijativa za unapređenje zakonodavnog okvira i poslovnog ambijenta za navedene oblasti.

Formiranjem Sektora postavljeni su temelji za dalje unapređenje saradnje Unije sa donosiocima odluka u Republici Srbiji u oblasti zastupanja interesa poslodavaca u Republici Srbiji koji svoju privrednu delatnost obavljaju u oblastima marketinga, odnosa s javnošću i medija, a uz istovremenu zaštitu interesa nacionalne privrede i održivog razvoja.

Sektor je osnovan u cilju institucionalnog i sistemskog uključivanja poslodavaca iz oblasti marketinga, odnosa s javnošću i medija u sistemski dijalog sa Vladom Republike Srbije, Privrednom komorom Srbije i ostalim relevantnim akterima, a koji treba da se zasniva na transparentnoj komunikaciji i kontinuiranoj razmeni iskustava, informacija i mišljenja.

Poseban cilj Sektora na nivou cele Unije poslodavaca Srbije jeste promocija Unije i njenih strateških ciljeva, podrška članicama Unije u njihovoj promociji, kao i pojedinačnih predstavnika Unije u određenim oblastima.

Sektor ima nekoliko ciljeva:

  1. uspostavljanje stalnog dijaloga Unije sa donosiocima odluka i drugim relevantnim akterima u pitanjima od opšteg i zajedničkog interesa za poslodavce koji svoju delatnost ostvaruju u oblasti marketinga, odnosa s javnošću i medija; 
  2. jačanje međusektorske saradnje unutar Unije u oblastima u kojima poslodavci u oblasti marketinga, odnosa s javnošću i medija mogu da doprinesu u ostvarenju zajedničkih interesa svih članova Unije;
  3. izrada predloga i preporuka za potrebe Unije a kojima bi se zagovaralo unapređenje podsticajnog poslovnog okruženja za poslodavce u oblasti marketinga, odnosa s javnošću i medija;
  4. Iniciranje nacionlane kampanje za kupovinu domaćih proizvoda i usluga u cilju oporavka srpske privrede od posledica pandemije Covid-19;
  5. Promocija komunikacija i odnosa sa javnošću kao jednog od ključnih preduslova za ukupno poslovanje privrednih subjekata kako u redovnim a tako i u vanrednim okolnostima koje je izazvala pandemija Covid-19;
  6. Informisanje i edukacija članica Unije i svih drugih relevantnih strana o značaju komunikacija (internih i eksternih) za strateški rast i razvoj svakog privrednog subjekta;
  7. Promocija ekonomije znanja i pokretanje inicijativa koje imaju za cilj jačanje principa ekonomije znanja u privredi Republike Srbije;
  8. pružanje podrške Izvršnom odboru i Predsedništvu Unije u daljem ostvarenju misije Unije; 

Predsednik predsedništva Sektora marketinga, odnosa s javnošću i medija:

Nebojša Babić
Direktor Orange Studio
Mail: info@poslodavci.rs