Sektor saobraćaja

Unija poslodavaca Srbije

Prioritet aktivnosti Sektora saobraćaja jeste jačanje domaće transportne privrede, principa konkurentnosti, bezbednosti, usaglašavanje sa aktima i praksom EU, stvaranja uslova za uvođenje novih tehnologija i podizanja nivoa kvaliteta usluga.

Okupljanjem i aktivnijim uključivanjem  poslodavaca u rad Sektora saobraćaja omogućava se da zajedno sagledamo i analiziramo poslovni ambijent u kome poslujemo, usaglašavamo i formulišemo jedinstvene zaključke, argumente, predloge i preporuke koji će biti podneti resornim ministarstvima i nadležnim institucijama, kako bi zakonodavstvo u Srbiji postalo odraz stvarnih potreba i mogućnosti domaće privrede.

U saradnji sa poslovnim udruženjima, ekspertima i naučnim institucijama, predlažemo najefikasnija rešenja u opštem interesu i dajemo svoj doprinos kreiranju strategije razvoja i unapređivanja opšte mobilnosti putnika i robe.. Zalažemo se za uvođenje dodatnih poreskih i fiskalnih olakšica za poslodavcei stvaranja konkurentnog poslovnog okruženja. Uvođenje i popularizacija evropskih standarda rada, poslovanja i ponašanja, uz zalaganje za zakonsku ravnopravnost svih privrednih subjekata bez obzira na veličinu i značaj, doprineće da poslodavci prihvate moderne metode delovanja, koje omogućavaju ostvarivanje boljih rezultata i rast profitabilnosti poslovanja. Podstičemo, promovišemo i razvijamo najbolje standarde iz prakse, istražujemo trendove, iskustva prevoznika, agencija, operatera, transportnih kompanija i institucija.

Podsticanje konkurentnosti, suzbijanje sive ekonomije i nezakonitog rada, postiže se striktnim poštovanjem zakona i njihovog sprovođenja u praksi. Kao organizacija koja aktivno učestvuje u izradi zakonskih rešenja, poslodavci preuzimaju i deo odgovornosti za njihovu implementaciju. Zajednički interes se ostvaruje uključivanjem poslodavaca u sve segmente donošenja odluka koje se tiču strategija daljeg razvoja transporta, zapošljavanja, razvoja i uvođenja novih tehnologija, stručnog usavršavanja, obrazovanja i prekvalifikacije radne snage, bezbednosti saobraćaja, ekologije i zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, kao i svih drugih aspekata uspešnog i profitabilnog poslovanja.

Sektor saobraćaja deluje i koordinira interese poslodavaca u okviru podsektora, u okviru kojih se sagledavaju stručni, specifični i usko stručni predlozi rešenja koja su u interesu poslodavaca i razvoja delatnosti.


Predsednik predsedništva Sektora saobraćaja:

Zoran Netković, direktor
Pomorsko rečna agencija Agent plus doo Beograd
Mail: info@poslodavci.rs