Sektor industrije igara na sreću

Unija poslodavaca Srbije
12

Sektor industrije igara na sreću osnovan je kao nezavisna grupa u okviru Unije poslodavacva Srbije imajući u vidu specifičnosti ove privredne delatnosti. U svom članstvu okuplja priređivače igara na sreću, proizvođače uređaja i ovlašćene servisere opreme za priređivanje igara na sreću.

Sektor je osnovan radi zastupanja interesa legitimnih kompanija koje posluju u ovoj oblasti i obezbeđivanje sprovođenja zakona koji regulišu ovu oblast.

Sektor će svoje ciljeve ostvarivati kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim asocijacijama i državnim institucijama zaduženim za kontrolu oblasti priređivanja igara na sreću. Članovi Sektora su spremni da svojim iskustvom, poznavanjem materije i stanja na terenu daju svoj doprinos stvaranju okruženja u kome će biti zaštićeni interesi legitimnih kompanija, ali isto tako i države i potrošača i konzumenata, promovišući fer i poštenu igru kao osnovno sredstvo za zaštitu korisnika igara na sreću.

U okviru ostvarivanja misije i najvažnijih ciljeva, Sektor igara na sreću Unije poslodavaca Srbije je u periodu od konstitusanja do aprila 2016. godine aktivno radio na:

  • Saradnji sa domaćim i stranim kompanijama, osobama i asocijacijama koje se bave industrijom igra na sreću.
  • Zaštiti interesa legitimnih kompanija, asocijacija i obezbeđivanju zakonitog poslovanja
  • Obezbeđenju pomoći u podizanju standarda industrije igara na sreću u Republici Srbiji podržavajući razvoj tehničkih dostignuća, proizvodnje, trgovačkih aktivnosti i aktivnosti operatera igara na sreću
  • Poboljšanju i unapređenju imidža i prestiža svojih članova i uopšte industrije igara na sreću u Republici Srbiji i pred drugim internacionalnim organizacijama i institucijama koje se bave igrama na sreću
  • Obezbeđivanju podrške i pomoći svojim članovima da uspostave poslovanje u Republici Srbiji

Stručni skup “Unapređenje, regulacija i kontrola igara na sreću na prostorima zemalja bivše Jugoslavije i zemalja Evrope i sveta”

Okrugli sto „Zavisnost od igara na sreću – javnozdravstveni problem“ u organizaciji Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“

Bilateralni sastanci sa Misijom RS u Evropskom parlamentu i članovima Evropskog parlamenta

Stručni skup „Društveno odgovorno poslovanje u igrama na sreću – prevencija patološkog kockanja i zaštita omladine’’