Пошта Србије -Природан избор

Посвећеност корисницима, квалитет и високи стандарди у пружању услуга

Јавно предузеће Пошта Србије је током готово два века свог постојања увек представљала један од најзначајнијих пословних система наше државе, не само зато што располаже највећом инфраструктурном и логистичком мрежом, која покрива целу територију Републике Србије – већ пре свега због квалитета и доступности услуга коју пружа и корпоративне и друштвене одговорности коју исказује у сваком тренутку.

Сви запослени у ЈП Пошта Србије, њих око 15.000, својим радом и посвећеношћу, одговорношћу и спремношћу за сталну едукацију и усвајање нових знања, вештина и компетенција, свакодневно доказују да смо лидер у области поштанског саобраћаја и услуга, као и да смо кредибилан и успешан пословни систем који је оспособљен да у пракси реализује и најзахтевније пројекте у свим логистичким и финансијским услугама, али и да смо увек отворени за освајање нових технологија и примену иновација у овој области.

Пошта Србије је моћан, техничко-технолошки опремљен и умрежен систем, способан да брзо, квалитетно и ефикасно реагује на све промене на тржишту пружања услуга поштанског саобраћаја свих врста и финансијских трансакција, као што је и увек окренут конкретним потребама својих корисника, без обзира да ли се ради о појединцу, грађанину, великим привредним системима или потребама државе и њених органа.

„Квалитет наших услуга, који је верификован бројним домаћим и међународним признањима, друштвена одговорност у пословању, коју перманентно исказујемо кроз различите форме активног учешћа у акцијама које имају шири друштвени значај, стална брига за запослене, за њихов радно-правни и социјално-економски статус, уз њихово константно усавршавање и едуковање – чине нас посебно поносним, али нас, уједно, и обавезују да позитивне пословне резултате које постижемо свакодневно додатно унапређујемо и побољшавамо, на задовољство свих корисника наших услуга “- Зоран Ђорђевић
в.д. директора Јавног предузећа „Пошта Србије

Друштвено одговорна компанија у функцији грађана, привреде и државе, која послује економски ефикасно, пружајући поштанске, финансијске, информатичке и интегрисане сервисе високог квалитета.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *