Otvoren javni poziv za dodelu dotacija namenjenih osnaživanju i socijalnoj sigurnosti žena

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju raspisalo je Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoren konkurs za dodelu dotacija namenjenih osnaživanju i socijalnoj sigurnosti žena i prevenciju porodičnog nasilja u 2022. godini.

Predmet ovog konkursa je finansiranje programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj osnaživanje i socijalna sigurnost žena i prevencija porodičnog nasilja kroz: podršku socijalnoj sigurnosti žena u društvu, prevenciju nasilja nad ženama kroz programe njenog osnaživanja, unapređenje položaja žena kroz prevenciju reproduktivnog zdravlja, ekonomsko jačanje žena kroz mere zapošljavanja, unapređenje položaja žena na tržištu rada kroz edukaciju idr.

Sredstava su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu u iznosu od 200.000.000,00 dinara

Predloge programa moguće je dostaviti zaključno sa 30. avgustom 2022. godine.

Detaljnije o uslovima učešća, kriterijumima za izbor programa kao i podnošenju predloga zajedno sa potrebnom dokumentacijom možete naći na sledećem linku

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *