Od 6. avgusta počinje da se primenjuje Uredba o vođenju, funkcionisanju i utvrđivanju podataka koji se upisuju u Registar administrativnih postupaka

Zakonom o Registru administrativnih postupaka, koji je u primeni od 7. maja 2021. godine, uređeno je uspostavljanje, upravljanje i vođenje, sadržina, način korišćenja i druga pitanja od značaja za upravljanje Registrom administrativnih postupaka koji je vidljiv na portalu eUprave.

Cilj ovog zakona je uređenje pitanja uspostavljanja i upravljanja Registrom, koji sadrži tačne i ažurne podatke o postupcima kako bi se obezbedile precizne i javno dostupne informacije o postupcima koje organi sprovode i uspostavila jedinstvena metodologija za njihovo standardizovano, efikasno i ekonomično vođenje.

U skladu sa navedenim zakonom, doneta je Uredba o vođenju, funkcionisanju i utvrđivanju podataka koji se upisuju u Registar administrativnih postupaka koja se primenjuje od 6. avgusta 2022. godine.

Ovom uredbom bliže se uređuje način funkcionisanja Registra administrativnih postupaka i sadržaj Portala Registra, povezivanje sa Pravno-informacionim sistemom Republike Srbije koji se objavljuje na internet stranama Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, bliža sadržina podataka koji se upisuju u Registar, kao i podataka koji su javno dostupni na Portalu Registra, upis, izmena upisanih podataka, brisanje postupaka i zahteva, kao i način potvrđivanja ispravnosti podataka i statusa postupaka, odnosno zahteva upisanih u Registar.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *