Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji

Projekat “Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji” teži da unapredi socijalni dijalog i podstakne saradnju socijalnih partnera u cilju zajedničkog delovanja u pravcu iznalaženja predloga za smanjenje stope nezaposlenosti mladih u Srbiji.

Projekat finansira CISU fond u okviru programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Danske, namenjenih organizacijama civilnog društva koje rade na razvojnoj komponenti društva. Vodeću ulogu u implementaciji ima FIC iz Danske, nevladina organizacija posvećena socijalnom razvoju i jačanju inkluzije. Partneri u Srbiji su Unija poslodavaca Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost”. Implementaciju u Srbiji koordinira lokalna nevladina i neprofitna organizacija – Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC).

Sprovođenje Projekta počelo je 1. marta 2017. godine i trajaće pune dve godine.

Cilj Projekta: Jačanje saradnje i socijalnog dijaloga socijalnih partnera u Srbiji pri izradi zajedničkog predloga Akcionog plana socijalnih partnera radi povećanja broja i kvaliteta radnih mesta za mlade u Srbiji. Akcioni plan se fokusira na ono što socijalni partneri mogu da urade u međusobnoj saradnji, odnosno motiviše i inspiriše tripartitne sporazume i inicijative drugih aktera, uključujući kompanije, centre za stručno usavršavanje, lokalne vlasti i nacionalne zakonodavce.

Projekat je usmeren i na povećanje kapaciteta socijalnih partnera i drugih relevantnih učesnika u cilju buduće realizacije Akcionog plana, čije je kreiranje predviđeno kao jedan od rezultata ovog Projekta.

Planirane aktivnosti Projekta uključuju  izradu početne studije (Baseline study) u vidu jasnog pregleda stanja, mogućnosti i potreba i postavljanja osnove za dalji rad na poboljšanju zapošljivosti mladih u Srbiji, kao i osnove za razvoj budućeg Akcionog plana socijalnih partnera kao svojevrsnog odgovora pomenutih aktera na probleme sa kojima se danas susreće omladina pri uključivanju na tržište rada.

Partnerski sastanak

Biti mlad u Danskoj

Potpisan sporazum Socijalnih partnera o bolji uslovima za zapoljavanje i dostojanstven rad mladih

U projekat su uključene sledeće organizacije:

  • Fagligt Internationalt Center – FIC, Skanavej 22, 2 24000 Copenhagen NV, Denmark
  • Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost”, Nušićeva 21, 11000 Beograd
  • Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS), Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd
  • Initiative for Development and Cooperation – IDC, Antifašističke borbe 27/8, 11070 Beograd
  • Unija poslodavaca Srbije, Stevana Markovića 8, 11080 Beograd, Zemun
  • Solidar Foundation, Brussels

Projekat je finansiran od strane:

  • CISU – Fonda za Civilno Društvo u Razvoju

U okviru projekta “Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji” grupa eksperata predstavnika socijalnih partnera iz Unije poslodavaca Srbije, UGS NEZAVISNOST i Saveza samostalnih sindikata Srbije  izradila je studiju koja se bavi stanjem i perspektivama politike zapošljavanja mladih u Republici Srbiji. Studija je rađena sa  ciljem dalje izrade zajedničkog predloga Akcionog plana socijalnih partnera koji će uticati na bolji status i položaj mladih u Srbiji. Akcioni plan se fokusira na ono što socijalni partneri mogu da  zajedno da urade i motiviše i inspiriše tripartitne sporazume i inicijative drugih aktera, uključujući kompanije, centre za stručno usavršavanje, lokalne vlasti i nacionalne zakonodavce. Studiju možete preuzeti ovde.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *