Podrška poslodavcima u zapošljavanju osoba sa invaliditetom (OSI)

osi

Unija poslodavaca Srbije je tokom 2017. godine, uz tehničku i finansijsku podršku Međunarodne organizacije rada, sprovela osmomesečni projekat usmeren na podršku poslodavcima u zapošljavanju osoba sa invaliditetom (OSI).

U cilju podrške boljem međusobnom razumevanju i jačanju veza između poslodavaca i OSI, kreiranju radnih mesta dostupnih OSI i promociji inkluzivnog tržišta rada, projektne aktivnosti su uključivale sledeće:

  • analiza trenutne situacije u pogledu zapošljavanja OSI
  • izrada vodiča za poslodavce
  • formiranje mreže poslodavaca koji zapošljavaju OSI
  • izrada video materijala o primerima dobre prakse
  • 4 okrugla stola na lokalnom nivou i završna konferencija na nacionalnom nivou
  • izrada preporuka usmerenih na poboljšanje opštih prilika kada je u pitanju zapošljavanje OSI, a namenjenih Vladi, poslodavcima i društvu u najširem smislu

Za više podataka obratite se:

Dejana Kuzmić, menadžer projekta d.kuzmic@poslodavci.rs


Analiza trenutne situacije u pogledu zapošljavanja OSI

Neosporna je potreba poslodavaca za kvalitetnom radnom snagom. S druge strane, na zapošljavanje se gleda kao na jedan od najsnažnijih mehanizama za ostvarenje društvene uključenosti marginalizovanih i vulnerabilnih grupa u svakom društvu. Međutim, primetno je nezadovoljstvo i poslodavaca i osoba sa invaliditetom.

Imajući to u vidu, Unija poslodavaca je sprovela istraživanje o stavovima poslodavaca i osoba sa invaliditetom, kada su u pitanju prepreke i podsticaji za zapošljavanje i napredovanje osoba sa invaliditetom. Istraživanje je uključilo i definisanje ključnih preporuka čije sprovođenje bi doprinelo poboljšanju situacije kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Nadamo se da će istraživanje biti izvor informacija i inspiracija za proaktivnost i ostalim važnim akterima, kao što su donosioci politika, lokalne vlasti, obrazovne i zdravstvene ustanove i drugi. Istraživanje objavljeno pod naslovom “Položaj osoba sa invaliditetom u pogledu rada i zapošljavanja u Republici Srbiji” možete preuzeti ovde


Vodič za poslodavce – zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vodič je namenjen prvenstveno poslodavcima i predstavlja sintezu pravnog okvira, praktičnih saveta i primera iz prakse kao pomoć poslodavcima u zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Polazeći od činjenice da su i poslodavci najpre osobe, rukovodili smo se i time da je i njima podjednako potrebna podrška da razumeju šta je invaliditet, koje vrste postoje i kako se osobe sa određenom vrstom invaliditeta mogu uklopiti u svakodnevne aktivnosti preduzeća.

Takođe smatramo da Vodič može biti od koristi i zaposlenima u preduzeću, kao podrška poslodavca u negovanju fer odnosa među zaposlenima, i podizanju svesti zaposlenih o mogućnostima i potrebama osoba sa invaliditetom. I najzad, poučeni vlastitim iskustvom u radu sa osobom sa invaliditetom, pozivamo vas da Vodič iskoristite u najbolje moguće svrhe koje nismo naveli.

Vodič je dostupan u zaštićenom delu naše internet prezentacije namenjenom isključivo članovima Unije poslodavaca Srbije.


Video materijal o primerima dobre prakse

U želji da ukažemo na pozitivna iskustva poslodavaca i doprinesemo eliminaciji predrasuda o radnim sposobnostima osoba sa invaliditetom izradili smo video materijal koji je dostupan na našem YouTube kanalu.

Film “Ups-zapošljavanje OSI”


Formiranje Mreže poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom

Moderno tržište zahteva od preduzeća ispunjavanje i vanzakonskih normi koje se tiču delom poslovne etike, delom društveno odgovornog poslovanja, delom prisnijeg odnosa sa lokalnom zajednicom. Tako, preduzeće gradi svoj poslovni ugled i ugled pred potrošačima na više načina, između ostalog i dajući svoj pozitivan primer drugim preduzećima i celokupnoj javnosti.

Formiranje Mreže poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom pri Uniji poslodavaca Srbije ima upravo za cilj davanje pozitivnog primera celokupnoj javnosti i podizanje ugleda poslodavaca. Jedna od ideja vodilja za formiranje Mreže je i da se kroz nju neguju i razvijaju kolegijalnost i veze između samih preduzeća.

Inicijalni sastanak je održan 11. oktobra 2017. godine uz prisustvo 17 predstavnika preduzeća koja su podržala ovu inicijativu. Do kraja 2017. godine broj zainteresovanih preduzeća je porastao na 41, a poziv Unije poslodavaca Srbije svim zainteresovanim preduzećima da se uključe u rad Mreže je trajnog karaktera. U cilju predstavljanja Mreže, njenih članova i ciljeva rada priređen je flajer koji možete pročitati ovde

Dalji rad Mreže i njeni članovi će biti predstavljeni na zasebnoj strani naše internet prezentacije u okviru menija o uslugama, na adresi poslodavci.rs/mreza-poslodavaca/

Za dalje informacije molimo da se obratite putem e-maila Dejani Kuzmić d.kuzmic@poslodavci.rs, ili putem telefona broj 011/3160-248.


Održana 4 okrugla stola na lokalnom nivou i konferencija na nacionalnom nivou

Poslodavci su od donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (2009) intenzivnije suočeni sa neophodnošću da se upoznaju sa problematikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ne samo zbog zakonske obaveze, već i zato što je društvo u celini prihvatilo koncept u kojem su osobe sa invaliditetom označene kao jednake i sposobne za rad, čime se naglašava nediskriminacija i u oblasti zapošljavanja.

Međutim, i dalje ostaje aktuelno pitanje o tome koliko je porast broja zaposlenih osoba sa invaliditetom rezultat isključivo uvođenja zakonske obaveze, a koliko je prostor za poboljšanje i razvoj društvene svesti i ukupnih okolnosti u kojima se osobe sa invaliditetom obrazuju, kreću, imaju dodira sa kulturom, a koje doprinose njihovom zapošljavanju, ostao neiskorišćen.

Primeri dobre prakse, sa jedne strane, i nedostupnost ili loš kvalitet tih usluga, su bili predmet diskusija okruglih stolova organizovanih u Šapcu, Paraćinu, Novom Sadu i Leskovcu, kao i nacionalne konferencije održane u Beogradu tokom sedmice obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra. U diskusijama su učestvovali predstavnici vlasti, sindikata, ustanova kulture, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, poslodavci i osobe sa invaliditetom, a na bazi ovih diskusija Unija poslodavaca je pripremila zasebne preporuke namenjene poslodavcima, donosiocima politika i predstavnicima vlasti i društva u najširem smislu.

 

Prilog Novosadske televizije možete pogledati ovde

Prilog Televizije Šabac možete pogledati ovde

Nacionalna konferencija “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom – podrška na putu do tržišta rada”, Beograd, 8. decembar 2017:


Unija poslodavaca Srbije je posebnu pažnju posvetila pitanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom imajući na umu prvenstveno potrebe, mogućnosti i nemogućnosti poslodavaca da, u borbi za konkurentnost i uspešno poslovanje preduzeća ispoštuju sve zakonske obaveze, uključujući i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ustaljena praksa i postojeća rešenja u skoro svim oblastima društvenog života: obrazovanja, zdravstva, kulture, pa i u medijima, javnom prevozu, itd.,ne idu na ruku razbijanju atmosfere medjusobnog nepoverenja i nerazumevanja između poslodavaca i osoba sa invaliditetom, iako svaki od ovih segmenata drastično utiče na uspešnost pojedinca na tržištu rada.

Imajući u vidu širok spektar aktera koji igraju važnu ulogu u unapređenju odnosa između poslodavaca i osoba sa invaliditetom, Unija poslodavaca Srbije smatra da se usvajanjem sledećih preporuka može ostvariti boljitak po celokupno srpsko društvo:

UPS Preporuke – donosioci politika

UPS Preporuke – društvo

UPS Preporuke – poslodavci


U okviru podrške poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Unija poslodavaca Srbije je pripremila nov vodič za poslodavce pod nazivom “Jedva sam čekala da počnem”. Brošura je izrađena uz pomoć Međunarodne organizacije rada (MOR), u okviru Partnerstva Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom (projekat UNPRPD) i u okviru nje se čitaoci mogu upoznati sa pravnim okvirom Srbije, dok četiri ilustrativna slučaja predstavljaju glasove osoba sa invaliditetom i njihovih poslodavaca.

Vodič je prvenstveno namenjen malim i srednjim preduzećima koja su brojna i često najmanje obaveštena o svojim zakonskim obavezama – da ga koriste kao resurs za razumevanje dobre prakse u sprovođenju tih obaveza. Mogao bi biti od koristi i velikim preduzećima, a vodič je takođe namenjen pružanju podrške i nadahnuća osobama sa invaliditetom tokom procesa traženja posla.

Nadamo se da će čitaoci bolje razumeti zakonske zahteve i otići i dalje obezbeđujući dodatu vrednost za svoja preduzeća zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Nadamo se takođe da će ovaj vodič pružiti dovoljno informacija osobama sa invaliditetom dok traže posao. Najvažnije je da želimo da ovaj vodič doprinese inkluzivnom društvu fokusiranjem na sposobnosti osoba sa invaliditetom kao produktivnih članova njihovih lokalnih zajednica.

Unija poslodavaca Srbije želi da se zahvali Međunarodnoj organizaciji rada,Tatjani Mamuli Nikolić, poslodavcima, zaposlenima i pojedincima koji su učestvovali i doprineli ovom vodiču svojim direktnim i indirektnim radom, vremenom, savetima, preporukama i znanjem.

Preuzmite brošuru

Recommended Posts