Miloš Nenezić na sastanku Saveta predsednika organizacija članica BusinessEurope u Parizu

U Parizu je 26. novembra 2021. održan sastanak Saveta predsednika organizacija članica BusinessEurope (COPRES) na kojem je Uniju poslodavaca Srbije predstavljao predsednik Miloš Nenezić. Domaćin sastanka je bila francuska organizacija poslodavaca, MEDEF, s obzirom na to da će Francuska predsedavati Evropskom unijom tokom prve polovine 2022. godine.

Naglašeno je sedam pitanja od ključne važnosti za budućnost miliona malih, srednjih i velikih evropskih preduzeća koja su predstavljena u Deklaraciji uz očekivanje da im se tokom francuskog predsedavanja EU posveti posebna pažnja. Deklaraciju na srpskom jeziku možete pročitati ovde.

Aktuelne teme o kojima se diskutovalo su uključivale ključna dešavanja i situaciju na nacionalnom nivou koji su od značaja za privredno okruženje, poput situacije u vezi sa COVID-19, političkih izbora, ekonomskih pokazatelja i planova za oporavak ekonomije. Sve države članice, osim Holandije, dostavile su svoje planove za oporavak i otpornost, a Evropska komisija i Savet za ekonomska i finansijska pitanja su do sada usvojili 22 plana povodom kojih je većina zemalja ranije povukla deo sredstava alociranih za sprovođenje ovih planova.

Ocena BusinessEurope članova je da ekonomija EU prolazi kroz snažan oporavak, ali brzi porast cena i uska grla u globalnim lancima snabdevanja prete da priguše rast. Na primer, automobilski sektor se suočava sa nedostatkom mikročipova, zbog čega je broj registracija novih putničkih automobila u EU opao za 23% u septembru 2021. (u poređenju sa septembrom 2020.), dostigavši najniži nivo od 1995. S druge strane, najavljene promene zakonskih rešenja takođe bitno utiču na troškove poslovanja i produktivnost. Tako paket “Fit for 55”, deo EU Zelenog dogovora, podiže ambiciju da se do 2030. godine dostigne umanjenje emisija gasova staklene bašte za bar 55%. I dok evropska industrija naglašava da je spremna da preuzme svoj deo odgovornosti i sprovede odgovarajuća rešenja, to nikako nije razlog da se previde izazovi i troškovi tranzicije koji moraju ići ruku pod ruku sa brigom o konkurentnosti.

Veliki značaj skupu evropskih nacionalnih poslodavačkih organizacija svojim prisustvom potvrdio je i predsednik Francuske Emanuel Makron (desno). Pored njega (levo) je Miloš Nenezić, predsednik Unije poslodavaca Srbije, koja ima respektabilan status pridruženog člana BusinessEurope.

Sastanak predsednika organizacija članica je posebno obeležio susret sa predsednikom Francuske, Emanuelom Makronom. Predstavnici privrede su tom prilikom ponovo potvrdili posvećenost kompanija da rade na trajnom oporavku, kao i njihovu privrženost osnovnim vrednostima EU-a i vladavini prava.

Naredni sastanak lidera evropskih organizacija poslodavaca biće održan tokom prve polovine 2022. godine u Pragu.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *