Izmenjena Uredba o elektronskom arhiviranju

Značajna promena ogleda se u pouzdanom elektronskom čuvanju dokumentarnog materijala koji se trajno čuva u elektronskom obliku. Naime, dokumentarni materijal koji su stvaraoci predali državnom organu i organizaciji, organu teritorijalne autonomije i jedinici lokalne samouprave, ustanovi, javnom preduzeću i imaocu javnih ovlašćenja, osigurava se preko tog organa kao imaoca.

Na primer, ukoliko u svom poslovanju imate dokumente koji nastaju u elektronskom obliku a iste dokumente predajete nadležnom državom organu, (eFakture putem SEF, poreske prijave Poreskoj upravi itd), njih čuva taj organ i privreda nema obavezu da takve dokumente čuva u skladu sa propisom koji uređuje uslove za pouzdano elektronsko čuvanje.

Unija poslodavaca Srbije podseća da je aktivno učestvovala u ovom procesu, upućujući inicijativu nadležnom Ministarstvu kulture za izmene Uredbe kako bi se olakšao teret privredi i izbegli dodatni troškovi. Takođe, organizovali su uspešan seminar za poslodavce o ovoj važnoj temi pružajući im neophodne informacije i razjašnjenja vezana za primenu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, kao i pomenute Uredbe o elektronskom arhiviranju.

Nove odredbe Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku stupaju na snagu 01. januara 2024. godine.

Unija poslodavaca Srbije će nastaviti da prati ove promene i pruža podršku privredi  u usklađivanju sa novim propisima.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *