Efektivni i funkcionalni Evropski saveti zaposlenih u post – Covid eri

Uz finansijsku pomoć

Evropske unije

Projekat je usmeren na intenziviranje učešća zaposlenih pri osmišljavanju i implementaciji akcija na nivou kompanije za rešavanje uticaja Covid-19, sa posebnim naglaskom na upravljanje promenama i procesima restrukturiranja nakon Covid-a koji se odvijaju u metalskoj industriji. Glavni cilj projekta je razvijeno uključivanje zaposlenih u multinacionalnim kompanijama širom Evropske unije, posebno kroz podizanje svesti i kapaciteta predstavnika radnika i poslodavaca i unapređenje efikasnosti rada u Evropskim savetima zaposlenih – EWC ( European Works Council) u postpandemijskoj ekonomiji.

Cilj ovog projekta je da objasni:

 • učešće radnika u osmišljavanju i sprovođenju akcija za rešavanje uticaja COVID-19 na radnu snagu i
 • jačanje transnacionalne saradnje poslodavaca i radnika na definisanju i implementaciji konkretnih odgovora na izazove koje je pandemija postavlila pred uključivanje radnika kroz zajednički rad na razvoju i diseminaciji preporuka zasnovanih na dokazima u okviru partnerskih zemalja.

Projektne aktivnosti uključuju:

 • nacionalnu studiju
  • uporedni izveštaj
  • razvoj zajedničkih preporuka zasnovanih na dokazima, obrnute obuke (inverted training) i proizvodnja video tutorijala koji se bave ključnim nedostajućim znanjima
  • sprovođenje obrnute obuke, proizvodnja video tutorijala i kreiranje alata za procenu EWC
  • pripremu alata za procenu EWs: „Efektivni EWC u novoj normalnosti.“

Partneri na projektu su:

 1. Federacja Zwiazkow Zawodowych Metalowcow i Hutnikow w Polsce (Poljska)
 2. Republikova Unia Zamestnavatelov RUZ (Slovačka)
 3. FIEQUIMETAL (Portugalija)
 4. Confederacion de Empresarios de Andalucia (Španija)
 5. Samostalni sindikat metalaca Srbije (Srbija)
 6. Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Poljska)
 7. Unija poslodavaca Srbije (Srbija)

Trajanje projekta: 2022-2024

Video o početku primene projekta i inicijalnom sastanku partnera možete pogledati ovde

__________________________________________________________________________________________________________________

Obrnuta obuka, 11-12 oktobar 2023., Varšava

Trenutno se na nivou EU vode pregovori izmednju BusinessEurope evropske organizacije poslodavaca, Evropske konfederacije sindikata (ETUC) i Evropske komisije, oko revizije Direktive EU koja se odnosi na funkcionisanje Evropskih radničkih saveta (ERS).

Poslodavci Evrope su uvereni da su radnički saveti korisno oruđe u velikim transnacionalnim kompanijama za unapređenje zajedničkog razumevanja pitanja u vezi sa zaposlenjem (i uslovima rada), između menadžmenta i zaposlenih.

Ali u vremenima globalne političke krize, visoke inflacije i brzih promena tehnologije, evropski poslodavci izražavaju zabrinutost da bi se strožijom regulacijom za EU kompanije u ovoj oblasti uticalo na smanjenje njihove konkurentnosti u odnosu na američke i azijske, pogotovo što se ove trenutno ne opterećuju visokom cenom energenata. Uzimajući u obzir istorijski trenutak u kojem ne bi trebalo posezati za radikalnijim promenama koje bi uticale na industrijske odnose, predlaže se kao pomoćno rešenje izrada vodiča o najboljim praksama u oblasti ERS. I ističe se, da ovakva vrsta pitanja, koja se tiču kompanija i zaposlenih, treba da se reše kroz bipartitni socijalni dijalog BusnessEurope i reprezentativnih organizacija zaposlenih na evropskom nivou.

U tom smislu, u okviru projekta je u Varšavi 11. i 12. oktobra 2023. održana obuka za predstavnike partnerskih organizacija koje učestvuju u sprovođenju projekta. Na događaju, ko-finansiranom od strane Evropske unije, aktivno je učestvovalo 26 ljudi, predstavnika sindikata, organizacija poslodavaca i članova ERS iz Poljske, Slovačke, Crne Gore, Portugala, Srbije, Španije i Turske. Kao predstavnici iz Srbije učestvovali su predstavnici Unije poslodavaca Srbije i Samostalnog sindikata metalaca Srbije.

Tokom dvodnevne obuke razmatrana su kritična pitanja sa kojima se ERS suočavaju u okruženju koje se brzo menja, uključujući pitanja o tome kako postići veću efikasnost u radu ERS, pojednostaviti procese i poboljšati donošenje odluka unutar transnacionalnih organizacija. Sastanak je takođe bio prilika da socijalni partneri razmene svoja mišljenja i iskustva u ovoj oblasti, približe pozicije u smislu kreiranja najboljih rešenja koja će unaprediti poslovanje evropskih kompanija uz očuvanje dostojanstva na radu zaposlenih, odnosno omogućiti da dve istrovremene tranzicije – zelena i digitalna (twin transition) budu i pravedne.

O održanoj obuci je pripremljen kratak video, a materijal za obuku je pripremljen u okviru publikacije na engleskom jeziku i preveden na srpski jezik:

European Works Councils and COVID-19 Pandemic – training toolbox for EWC members in the metal industry

Evropski saveti zaposlenih i alat za obuku o pandemiji COVID-19 – za članove Evropskog saveta zaposlenih u metalskoj industriji

Partnerske organizacije uključene u sprovođenje projekta su pripremile zajednički članak o obuci koji je preveden na srpski jezik.

__________________________________________________________________________________________________________________

U okviru Projekta pripremljena je i online platforma sa osnovnim informacijama o Evropskom savetu zaposlenih koja uključuje i video priručnik.

Više informacija o video priručniku možete pročitati u zasebnom dokumentu, a za brži pristup možete pogledati video u nastavku.

______________________________________________________________________________________________________________________

Online radionica 4. decembar 2023.

Online radionica u okviru projekta „Efektivni i funkcionalni evropski saveti zaposlenih (EWC) u post-COVID eri“, koji sufinansira Evropska unija, je ujedinia predstavnike sindikata, organizacija poslodavaca i članove EWC-a iz Poljske, Slovačke, Crne Gore, Portugalije, Srbije, Španije i Turske.

Na radionici je održana detaljna diskusija o ključnim pitanjima identifikovanim u našem istraživanju, istražujući perspektive i radnika i poslodavaca; učesnici su detaljno analizirali kreiranje ključnih indikatora za procenu efikasnosti EWC u ublažavanju negativnog uticaja COVID-19 na poslovne procese i formulisane su preporuke za otklanjanje identifikovanih nedostataka EWC uz stručno usmeravane diskusije stručni medijatora.

Ovaj događaj se pokazao kao instrument za podsticanje razmene znanja i inovativnih strategija među učesnicima iz različitih poslovnih konteksta. Aktivno angažovanje predstavnika širom nacija obogatilo je dijalog, otkrivajući praktična rešenja i integrisane pristupe. Informacije o radionici su pripremljene i u formi video priloga.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nalaz o uticajima i rezultatima

Uz kratak osvrt na Projekat i sprovedene aktivnosti projektni partneri su u zasebnom dokumentu zaključili da su alati razvijeni tokom projekta korisni za sve koji žele da prošire svoje znanje o Evropskom savetu zaposlenih.

______________________________________________________________________________________________________________________

Tokom perioda sprovođenja projekta pripremljeno je i nekoliko biltena:

Bilten 1 – Kretanje ka novim horizontima;

Bilten 2 – Oslobodite potencijal;

Bilten 3 – Kretanje ka promeni;

Bilten 4 – Osnaživanje radnika i preduzeća;

Bilten 5 – Promocija Alata za procenu ERS

Druge pripremljene informacije i prilozi:

Video o istraživanju sprovedenom u okviru Projekta u zemljama članicama EU;

Alat za procenu Evropskog radničkog saveta – video, pisani materijal, aplikacija, (samo za iPad i iPhone);

Audio zapis o uticajima i rezultatima projekta.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *