Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu – 28. april

Podizanje svesti o bezbednosti i zdravlju na radu mora da bude zajednička aktivnost rade poslodavaca, sindikata i predstavnika Vlade, kako bi se preduzele sve neophodne mere u cilju prevencije i podsticanja kulture bezbednoti i zdravlja na radu, koja može pomoći u smanjenju broja smrtnih slučajeva na radu.

Continue reading