15. Sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora EU-RS

15. sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora EU-RS (ZKO) je održan 21. aprila 2023. godine u Briselu. Sastanku su u svojstvu kopredsedavajućeg prisustvovali Generelani sekretar Unije poslodavaca Srbije, Boško Savković, u svojstvu člana Dejana Kuzmić, direktorka za međunarodnu saradnju Unije.

Uvodne napomene dala je i gospođa Viola fon Kramon koja se uključila putem video linka, a koja se osvrnula na neophodnost usklađivanja sa bezbednosnom politikom EU, pitanje odnosa sa Kosovom i slobodu medija gde je podvukla nedostatak pluralizma i pitanje vlasništva nad raznim medijima u Srbiji. U okviru svojih uvodnih reči, kao ko-predsedavajućeg, Laurenciu Plosceanu je preneo poruku Miroslava Lajčaka koji je pozvao članove ZKO-a da pruže podršku normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova.

Osnovna poruka zvaničnika je pružanje podrške organizacijama civilnog društva u njihovom doprinosu procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, uz iskazanu nameru.

Boško Savković je najavio Ambasadorku Republike Srbije, Anu Hrustanović, koja je predstavila preduzete aktivnosti i dostignuća u okviru procesa pridruživanja, i takođe uputila predlog da se prilikom narednog sastanka u Briselu održi sastanak sa delegacijom iz Srbije u Misiji RS, pre sastanka ZKO-a.

U drugom delu sastanka tema diskusije je pratila aktuelna dešavanja u Evropskom socijalno ekonomskom komitetu (EESC) i Evropskom parlamentu (EP), kada su u pitanju promocija slobode medija i dešavanja u RS. Naime, sredinom decembra 2022. godine EESC je objavio mišljenje o Evropskom zakonu o slobodi medija koji je Evropska komisija predstavila sredinom septembra 2022. godine. Radi se o novom skupu pravila za zaštitu pluralizma i nezavisnosti medija u EU sa fokusom na mere zaštite od političkog mešanja u uređivačke odluke, nezavisnost i stabilno finansiranje javnih medija, kao i na transparentnost medijskog vlasništva. Takođe je napravljen kratak osvrt na vladavinu prava koja je stalna tema pregovaračkog procesa i deo redovnih izveštaja o napretku.

U završnom delu sastanka usvojena je Zajednička deklaracija .

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *