Usvojena inicijativa Unije poslodavaca Srbije za donošenje Nacionalne strategije Republike Srbije

Povodom podnete inicijative Unije poslodavaca Srbije za donošenje Nacionalne strategije Republike Srbije, usvojene zaključkom od strane Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, oglasio se Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije, obaveštenjem da su predmetni zaključak i naša inicijativa dostavljeni na postupanje Ministarstvu privrede, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu zaštite životne sredine.

Predmetnom inicijativom, Unija poslodavaca Srbije, je predlоžila donošenje strategije na nacionalnom nivou, koja bi definisala dugoročni održivi ekonomski, socijalni, institucionalni razvoj Republike Srbije, uz očuvanje zdrave životne sredine. Cilj strategije je da podstakne privredni rast Republike Srbije (uz prethodno jasno opredeljenje ključnih grana na kojima će počivati domaća privreda) i istovremeno doprinese ravnoteži tri stuba održivog razvoja: održivog razvoja ekonomije, privrede i tehnologije, održivog razvoja društva na bazi socijalne ravnoteže i zaštitu životne sredine uz racionalno raspolaganje prirodnim resursima. Smatramo da bi samo na ovaj način, strategija omogućila održivi ekonomski rast, koji osim ekonomskih efekata, tehnološkog napretka i razvoja čistijih tehnologija, inovativnosti celog društva i društveno-odgovornog poslovanja, obezbeđuje i otvaranje novih radnih mesta i smanjenje stope nezaposlenosti, smanjenje rodne i društvene nejednakosti, dugoročno bolje korišćenje resursa, unapređenje zdravstvenih uslova i kvaliteta života građana i zaštitu životne sredine.

U prilogu je dokument Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *