USVOJEN NACIONALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018.

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu, usvojen Zaključkom  Vlade 05 Broj: 101-13058/2017 od 29. decembra 2017. godine i objavljen u Službenom glasniku broj 120 od 30.decembra 2017.godine.

Osnovni prioriteti  politike zapošljavanja u 2018. godini su:

  • Poboljšanje uslova na tržištu rada i unapređenje institucija tržišta rada;
  • Podsticanje zapošljavanja i uključivanja teže zapošljivih lica na tržište rada i podrška regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja;
  • Unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganja u ljudski kapital.

Za realizaciju planiranih programa i mera aktivne politike zapošljavanja, obezbeđeno je 3.650.000.000,00 dinara iz sredstava doprinosa za slučaj nezaposlenosti, dok je za realizaciju mera profesionalne rehabilitacije i podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom obezbeđeno 550.000.000,00 dinara iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Takođe, obezbeđen je iz direktnog granta NSZ (direktno dodeljenih sredstava), iz IPA 2013 programskog ciklusa, iznos od 554.065.000,00 dinara za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja u okviru Finansijskog plana NSZ za 2018. godinu.

Planirana su u Finansijskom planu NSZ za 2018. godinu i sredstva u iznosu od 750.000.000,00 dinara za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja koja se obezbeđuju iz budžeta autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru, prvenstveno mikro, mala i srednja preduzeća, mogu za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ostvariti pravo na subvenciju za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima. Subvencija se isplaćuje poslodavcu u jednokratnom iznosu.

Nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih, na koje se ova subvencija može primeniti, su:

  • mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi koji posao traže duže od 12 meseci i mladi koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja;
  • stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih;
  • Romi;
  • osobe sa invaliditetom;
  • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći;
  • dugoročno nezaposleni;
  • žrtve porodičnog nasilja;

 Visina subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2018. godini, prema stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđenim u skladu sa posebnim propisom Vlade  i ostala je u istom iznosu kao i prošle godine.

Više o merama aktivne politike zapošljavanja možete pogledati u Nacionalnom akcionom planu za zapošljavanje za 2018.

nacionalni-akcioni-plan-zapoljavanja-za-2018.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *