Unija poslodavaca predložila Paket 5+3 za revitalizaciju privrede Srbije

Unija poslodavaca Srbije - Predlozi za Vladu RS 21-07-2020

Unija poslodavaca Srbije (UPS) uputila je Vladi Srbije predlog Paketa 5+3 mere za revitalizaciju privrede i minimiziranje uticaja pandemije na nacionalnu ekonomiju.

Paket od pet mera predložen je predsednici Vlade Ani Brnabić, dok je set predloga za izmenu Zakona o radu poslat na adresu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića.

Pozdravljajući dosadašnje mere Vlade za podršku privredi, UPS predlaže:

Predlog UPS Vladi Republike Srbije
 1. Smanjenje PDV-a u najteže pogođenoj oblasti turizma i ugostiteljstva na 10%
 2. Plaćanje PDV-a po realizovanoj fakturi, počev od 1. januara 2021.
 3. Ukidanje obaveze dokumentovanja neoporezovanih troškova naknada prevoza za dolazak i odlazak zaposlenih sa posla
 4. Smanjenje iznosa lokalnih komunalnih taksi za 30%, kao što su, na primer, nadoknade za isticanje firme
 5. Odlaganje plaćanja novouvedene eko takse do 1. aprila 2021. godine

  Uz navedeni paket, Unija je naglasila da je veoma bitno i da javni sektor blagovremeno ispunjava sve dospele novčane obaveze iz ugovora i komercijalnih transakcija sa privatnim sektorom.

  * Kompletan tekst Predloga upućenog Vladi RS pogedajte na ovom LINKU.

„Dosadašnje mere Vlade Srbije predstavljale su veliku pomoć privredi Srbije. Tu, pre svega, mislim na isplatu minimalne zarade i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa za januar 2021. godine. Međutim, te mere nisu dovoljne za dubinu krize u kojoj se ceo svet, pa i naša zemlja nalazi. Što pre to razumemo i što ranije primenimo nove mere, to će posledice biti manje. A posledice samo u prvom koraku prete preduzećima, jer ukoliko padnu prometi smanjiće se i uplate u budžet, dok bi nova otpuštanja dodatno opteretila socijalni deo budžeta“, kaže Srđan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca Srbije.

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućeni su predlozi za izmene u Zakonu o radu:

Predlog UPS Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 1. Zaposlenima omogućiti korišćenje prošlogodišnjeg godišnjeg odmora i nakon 30. juna tekuće godine, kao i da ukoliko se isti koristi iz delova ne postoji ograničenje da prvi deo ne sme biti kraći od 2 nedelje;
 2. Da naknada zarade zbog privremene sprečenosti na rad u trajanju od 30 dana ide o trošku Fonda za zdravstvo RS, a ne o trošku poslodavca;
 3. Da se pojednostavi procedura davanja saglasnosti nadležnog ministra u slučaju da poslodavac ima, usled prekida rada ili smanjenog obima posla, potrebu da uputi zaposlenog na odsustvo duže od 45 radnih dana, uz naknadu zarade od 60%
  * Kompletan tekst Predloga upućenog Ministarstvu za rad pogedajte na ovom LINKU.

U Uniji poslodavaca naglašavaju da su do sada nailazili na visoko razumevanje Vlade Srbije i ovoga puta takođe očekuju u najkraćem roku organizaciju sastanka, na kome bi se zajednički tražilo rešenje koje je najbolje za sve.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *