Sporazum o stvaranju mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji

Unija poslodavaca Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ potpisali su Sporazum o stvaranju mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji, u Vrnjačkoj banji.

Sporazum je nastao kao rezultat rada kako potpisnica ovog Sporazuma tako i nevladinog sektora i prepoznate potrebe da se ojača uloga socijalnih aktera kako bi zajedničim naporima doprineli boljim prilikama za mlade u Srbiji.

Prema iskustvima zemalja Evropske unije, uspeh programa i mera aktivne politike zapošljavanja u direktnoj je vezi sa jakim institucionalnim i regulatornim okvirom i podrazumeva aktivan dijalog sa socijalnim partnerima i snažnu podršku poslodavaca i sindikata. To je politika koja socijalne partnere uključuje u kreiranje programa i predviđa njihovu aktivnu ulogu u realizaciji obuka, praksi i promovisanju programa. Ovaj Sporazum će doprineti zajedničkim naporima da se postigne uključivanje socijalnih partnera u sve faze kreiranja i implementacije politike zapošljavanja na nacionalnom nivou.

 Inicijativa za razvoj i saradnju zajedno sa projektnim partnerima Unijom poslodavaca Srbije, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“ je organizovala radionicu u sklopu koje je usaglašen tekst zajedničkog Sporazum o stvaranju mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji. Ovaj događaj, deo je aktivnosti projekta „Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji“ koji teži da unapredi socijalni dijalog i podstakne saradnju socijalnih partnera u cilju zajedničkog delovanja u pravcu iznalaženja predloga za smanjenje stope nezavisnosti mladih u Srbiji. Projekat finansira CISU fond u okviru programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Danske i namenjen je organizacijama civilnog društva koje rade na razvojnoj komponenti istog. a teži da unapredi socijalni dijalog i podstakne saradnju socijalnih partnera u cilju zajedničkog delovanja u pravcu iznalaženja predloga za smanjenje stope nezaposlenosti mladih u Srbiji. Partneri na projektu, FIK iz Danske i Solidar iz Brisela, doprineli su kroz podršku i savetovanje aktera u Srbiji kao i kroz razmenu dobrih praksi u jačanju uloge socijalnih partera u regulisanju tržišta rada.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.Required fields are marked *