Споразум о стварању могућности за достојанствен рад младих у Србији

Унија послодаваца Србије, Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност“ потписали су Споразум о стварању могућности за достојанствен рад младих у Србији, у Врњачкој бањи.

Споразум је настао као резултат рада како потписница овог Споразума тако и невладиног сектора и препознате потребе да се ојача улога социјалних актера како би заједничим напорима допринели бољим приликама за младе у Србији.

Према искуствима земаља Европске уније, успех програма и мера активне политике запошљавања у директној је вези са јаким институционалним и регулаторним оквиром и подразумева активан дијалог са социјалним партнерима и снажну подршку послодаваца и синдиката. То је политика која социјалне партнере укључује у креирање програма и предвиђа њихову активну улогу у реализацији обука, пракси и промовисању програма. Овај Споразум ће допринети заједничким напорима да се постигне укључивање социјалних партнера у све фазе креирања и имплементације политике запошљавања на националном нивоу.

 Иницијатива за развој и сарадњу заједно са пројектним партнеримa Унијом послодаваца Србије, Савезом самосталних синдиката Србије и Уједињеним гранским синдикатима „Независност“ је организовала радионицу у склопу које је усаглашен текст заједничког Споразум о стварању могућности за достојанствен рад младих у Србији. Овај догађај, део је активности пројекта „Нове могућности за достојанствен рад младих у Србији“ који тежи да унапреди социјални дијалог и подстакне сарадњу социјалних партнера у циљу заједничког деловања у правцу изналажења предлога за смањење стопе независности младих у Србији. Пројекат финансира ЦИСУ фонд у оквиру програма Министарства спољних послова Краљевине Данске и намењен је организацијама цивилног друштва које раде на развојној компоненти истог. а тежи да унапреди социјални дијалог и подстакне сарадњу социјалних партнера у циљу заједничког деловања у правцу изналажења предлога за смањење стопе незапослености младих у Србији. Партнери на пројекту, ФИК из Данске и Солидар из Брисела, допринели су кроз подршку и саветовање актера у Србији као и кроз размену добрих пракси у јачању улоге социјалних партера у регулисању тржишта рада.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *