SOLIDAR–UPS: „Socijalni partneri zajedno u podršci mirnom rešavanju radnih sporova“

Cilj Projekta je bio da se izvrši analiza stanja u pogledu implementacije instituta mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji. U okviru Projekta, sprovedeno je istraživanje među zaposlenima i poslodavcima o nivou njihovog poznavanja mirnog rešavanja radnih sporova, nakon čega su održane su dve pres konferencije i završni skup na kojima je predstavljeno publikovano istraživanje.

U okviru Programa Solidar Suisse u Srbiji 2013-2016. godine, čiji cilj je osnaživanje civilnog društva u dijalogu sa donosiocama odluka radi uspostavljanja standarda iz Agende dostojanstvenog rada, u delu programa koji se odnosi na segment Doprinos boljoj primeni propisa iz radnog zakonodavstva, a u cilju promocije i unapređenja Instituta mirnog rešavanja radnih sporova, Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) je u saradnji sa reprezentativnim socijalnim partnerima: Ujedinjenim granskim sindikatima Nezavisnost, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, u prethodnim godinama je realizovalo dva projekta. Nakon sprovedenog istraživanja o institutu mirnog rešavanja radnih sporova i utvđenog nivoa znanja o vansudskim metodama rešavanja radnih sporova među poslodavcima i zaposlenima (2013), izrađen je dokument praktične politike pod nazivom Izazovi i dobrobiti mirnog rešavanja radnih sporova (2014). Sažeti dokument praktične politike analizira institut mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji u kontekstu ostvarivanja prava zaposlenih u nedostatku radnih sudova i njegove primene u dosadašnjem radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova (RAMRRS). Opšti zaključak navedenih projekta je da, i pored mnogobrojnih prednosti, institut mirnog rešavanja radnih sporova nije uspeo da se postavi kao alternativa sudskoj zaštiti koja i dalje ostaje primaran oblik zaštite prava zaposlenih, iz kog razloga je potrebna njegova revizija.

Na osnovu pomenute analize postojećeg stanja i u cilju unapređenja mehanizama alternativnog rešavanja radnih sporova, ponuđena su konkretna rešenja i pravni argumenti za unapređenje Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, u okviru dokumenta Preporuke – Kako do unapređenog zakonodavnog okvira mirnog rešavanja radnih sporova, izrađenog u ovoj, 2015. godini. Navedne preporuke, predstavljene su svim zainteresovanim stranama na više radionica, kao i ključnim donosiocima odluka, pri čemu su svakako najznačajniji: Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije. Zajedno sa dokumentom, izrađen je i predstavljen kratki film Mirno rešavnje radnih sporova

Opšti je zaključak svih zainteresovanih strana i ključnih donosioca odluka, da će Preporuke iz Projekta, postati deo novih zakonskih rešenja, čime će se ova oblast značajno unaprediti, a što će sve omogućiti izgradnju radno-socijalnog mira i održivi privredni razvoj Republike Srbije, i svakako doprineti promociji privrednog prostora Srbije kao respektabilne investicione destinacije.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *