Sastanak predstavnika Unije poslodavaca Srbije sa predstavnicima Ministarstva privrede

Na inicijativu Unije poslodavaca Srbije, juče je u Ministarstvu privrede održan sastanak na kojem se razgovaralo o problemu nedostatka sekundarnih sirovina, u konkretnom slučaju čeličnog otpada i otpada obojenih metala.

Na sastanku je ukazano na nedostatak sekundarnih sirovina na domaćem tržištu u odnosu na raspoložive domaće prerađivačke kapacitete za šta su kao glavni razlozi navedeni nedovoljan otpad iz industrije Srbije kao i veliki izvoz otpada.

Zaključeno je da je neophodno obezbediti prioritetno snadbevanje sekundarnim sirovinama i u potpunosti uposliti domaće prerađivačke kapacitete jer bi se time stvarao proizvod veće dodatne vrednosti što bi uticalo na rast BDP kao i otvaranje novih radnih mesta. U prilog navedenom govori i činjenica da su Čeličana Metalfer Steel Mill, Valjaonica bakra Sevojno, Valjaonica aluminijuma Impol Seval, i brojne druge livnice, su kao prerađivači naglasili da mogu da prerade znatno veće količine sekundarnih sirovina od trenutno raspoloživih.

Dogovoreno je da se Ministarstvo privrede zauzme u cilju prioritetnog snadbevanja sekundarnim sirovinama za metaloprerađivački kompleks, kao i da se uputi molba Ministarstvu finansija da podrži predlog Unije poslodavaca Srbije o ukidanju poreza po odbitku od 1% koji je uveden 2013. godine, i ima diskriminatorni karakter. Naime, uvođenjem ovog poreza su domaća preduzeća odnosno korisnici i prerađivači dovedeni u neravnopravan položaj s obzirom da se ovaj porez ne plaća prilikom izvoza sekundarnih sirovina.

Ukazano je na problem prometa metalnog otpada sa teritorije Kosova i Metohije ka ostalim delovima Republike Srbije, s obzirom da se od strane carinskih organa traže uvozne dozvole koje kao takve ne postoje niti ih izdaje Ministarstvo za zaštitu šivotne sredine.

Prerada sekundarnih sirovina je od strateškog značaja za privredu, posebno sa aspekta cirkularne ekonomije i kao primer su navedene zemlje Evropske unije koje svojim smernicama i uputstvima nastoje da što više prerađuju metalni otpad u sopstvenim fabrikama umesto da ga izvoze. Takođe, preradom sekundarnih sirovina se smanjuje i emisija ugljen dioksida što je posebno značajno sa aspekta zaštite životne sredine.

Od Ministarstva privrede se u najkaćem roku očekuju informacije o daljim aktivnostima.

Sastanku su prisustvovali državni sekretar Ministarstva privrede, Milan Ljušić, poseban savetnik minstra Nermina Ljubović, predstavnici Privredne komore Srbije Ana Raičević i Nebojša Vraneš, ispred Unie poslodavaca Andreja Brkić, predsednik Izvršnog odbora, Marko Bjeletić, koordinator rada sektora, kao i Vasa Žigić, predsednik Sektora metalne industrije Unije poslodavaca Srbije.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *