Promocija Vodiča za stručnu praksu

Unija poslodavaca Srbije Vas poziva na okrugli sto na kojem će biti predstavljen Vodič za stručnu praksu .

Dvočasovna diskusija biće posvećena temi i problemu uključenosti mladih na tržište rada, promociji stručne prakse kao dobre šanse i za mlade i za poslodavce koji imaju priliku da dobiju novu radnu snagu i unaprede svoje poslovanje.

Veliki broj poslodavaca ima dilemu oko načina angažovanja praktikanta u kompaniji, ugovora koji se potpisuje i saradnje sa fakultetima kada je reč o angažovanju studenata, obzirom da zakonski okvir nije precizan i jasno definisan. Unija poslodavaca Srbije je upravo iz tih razloga pripremila Vodič za stručnu praksu u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koja će poslodavcima dati jasne instrukcije oko angažovanja praktikanata.

Projekat „Praksa moja šansa“, realizuje Unija poslodavaca Srbije uz podršku SOLIDAR Swiss Labour Assistance-SLA u okviru kog je otvorena i berza praksi koja se promoviše na Facebook stranici i koja daje mogućnost poslodavcima da besplatno oglašavaju pozive za praksu.

Svoje učešće možete potvrdite putem telefona 011 3160 248 – kontakt osoba Biljana Marković ili e-mailom b.markovic@poslodavci.rs najkasnije do 18.5.2016. godine.

AGENDA

10.30 Registracija, kafa dobrodošlice

11.00 Uvodne reči
• Unija poslodavaca Srbije, Ljiljana Pavlović, koordinator projekta
• SOLIDAR Suisse -Swiss Labour Assistance, Nikola Mikašinović, direktor
• Nacionalna služba za zapošljavanje, Neda Milanović, direktor, Sektor za podršku zapošljavanju
• Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Jelena Vasić, šef Odseka za mere aktivne politike zapošljavanja
• Predstavljanje učesnika

11:30 Prezentacija Vodiča za stručnu praksu
• Aleksandra, Kovačević, Unija poslodavaca Srbije
• Slađana Jelušić, Nacionalna služba za zapošljavanje

12.10 Diskusija i zaključci

13.00 Koktel

20. maj 2016. sa početkom u 10:30
Hotel Palas, Topličin Venac 23. Beograd

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *