Prilagođavanje rada visokim spoljnim temperaturama

Visoke spoljne temperature nose sa sobom dodatne rizike po bezbednost i zdravlje zaposlenih i drugih lica koji obavljaju poslove na otvorenom.

Ostvarivanje prava zaposlenog na bezbednost i zdravlje na radu pri nepovoljnim vremenskim prilikama, koje podrazumeveju temeperature iznad 360 C, zahtevaju promene u organizaciji rada poslodavca, ali i poštovanja unapred propisanih pravila kako bi se potencijalne opasnosti po bezbednost i zdravlje svele na najmanju moguću meru.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu predviđa obavezu poslodavca da aktom o proceni rizika predvidi rizike po zdravlje zaposlenih koji posao obavljaju na otvorenom pri visokim temperaturama, kao i da propiše organizacione, tehničke i zdravstvene mere i promene ustaljenog režima rada dok traju nepovoljni vremenski uslovi.

Mere koje su poslodavci dužni da primenjuju u ovakvim okolnostima, odnose se na čestu zamenu zaposlenih za obavljanje poslova na otvorenom, odnosno češće pauze, uz obezbeđivanje velikih količina vode i bezalkoholnih napitaka, obezbeđivanje prostora gde zaposleni mogu da se sklone od sunca i rashlade, obavezno  informisanje zaposlenih o opasnostima po zdravlje zbog izlaganja visokim temperaturama, predočavanje zaposlenima simptoma bolesti prouzrokovanih visokim temperaturama, obezbeđivanje i pružanje prve pomoći ukoliko ipak dođe do zdravstvenih problema zaposlenih i druge mere.

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izradila je i posebne Smernice koje sadrže niz preventivnih mera, daju upustva o organizaciji rada, osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu, kao i instrukcije za prevenciju zdravstvenih problema.

Ovaj put skrećemo pažnju i zaposlenima, kao i svim ostalim radno angažovanim licima, da se pažljivo upoznaju sa relevantnim informacijama i da se pridržavaju svih propisanih mera, kao i da bez odlaganja obaveste poslodavca o svakoj vrsti potencijalne opasnosti koja bi mogla da utiče na bezbednost i zdravlje na radu, na šta ih Zakon obavezuje.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *