Predstavnici Unije poslodavaca Srbije učesnici ciklusa radionica Međunarodne organizacije rada

U organizaciji Međunarodne organizacije rada realizovane su dve radionice kojoj su pored predstavnika Stručne službe Unije prisustvovali i predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata UGS i SSSS kao i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Tema prve radionice je bilo Razumevanje inkuzije na radnom mestu, shvatanje razumnog prilagođavanja kao i njihova praktična primena.

Razumno prilagođavanje se odnosi na neophodno i adekvatno modifikovanje i usklađivanje kojim se ne nameće nesrazmerno, odnosno nepotrebno opterećenje, tamo gde je to u konkretnom slučaju potrebno, kako bi se obezbedilo da osobe sa invaliditetom uživaju, odnosno ostvaruju ravnopravno sa drugima sva ljudska prava i osnovne slobode.

Voditelj radionice je bila gospođa Maureen Gilbert,iz Republike Irske, ekspertkinja MOR-a, dok je moderator bio gospodin Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR-a za Rapubliku Srbiju.

Drugog dana je održana Informativna radionica o rodno zasnovanom nasilju i procesu uspostavljanja standarda na temu nasilja i uznemiravanja u svetu rada u Republici Srbiji. Na radionici je predstavljen pravni okvir u vezi sa nasiljem i uznemiravanjem na radu u Republici Srbiji, kao i relevantni medjunarodni standardi. Voditelj radionice je bila Mariko Ouchi – Specijalistkinja za uslove rada i rodnu ravnopravnost, Kancelarija MOR za Srednju i Istočnu Evropu, u Budimpešti. Gospođa Mariko Ouchi je predstavila ishod 107. Međunarodne konferencije rada održane 2018. godine, na kojoj se diskutovalo o Konvenciji koja se odnosi na eliminiaciju nasilja i uznemiravanja u svetu rada, kao i o Preporuci koja prati ovu Konvenciju.Istaknuto je da je na Konferenciji postignut konsenzus da su nasilje i uznemiravanje rasprostranjeni i neprihvatljivi kao i da je predložen koncept “rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja”. Diskusija se pozabavila time da li je neophodno identifikovati grupe radnika koje su disproporcionalno izložene nasilju i uznemiravanju, odnosno da li je potreban poseban spisak takvih grupa.

Ova radionica je ujedno bila i pripremna za 108. konferenciju MOR, s obzirom da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dostavilo socijalnim partnerima Platformu za učešće delegacije Republike Srbije na ovoj Konferenciji, o kojoj su se oni izjasnili, a koja sadrži i stavove Republike Srbije u pogledu nasilja i uznemiravanja u svetu rada.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *