Predsedništvu Unije još jedan četvorogodišnji mandat

U hotelu Idila na Jastrepcu danas je održana 22. sednica Skupštine Unije poslodavaca Srbije. Zasedanju je prisustvovalo više od 40 članova Skupštine, kao i gosti iz Socijalno-ekonomskog saveta, Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost.
Skupština je usvojila izveštaj o radu Unije poslodavaca u 2022. i plan za 2023. godinu. Dosadašnjem predsedništvu Unije poveren je još jedan četvorogodišnji mandat.

„U narednom periodu Unija će se koncentrisati na nekoliko tema koje su najvažnije za našu privredu i od kojih najviše zavisi poslovanje preduzeća“, rekao je predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić. „Za nas u privredi najvažnije je da se ukinu nepotrebne administrativne i birokratske procedure. One opstaju na neki čudan način, jer nisu u interesu ni države, ni lokalne samouprave, ni sindikata, a naravno ni firmi koje posluju na našem tržištu. Drugi važan korak je reforma sistema obrazovanja, od koga mnogo zavise kvalitet i broj kadrova koji dolaze u privredu, a od njih opet najviše zavisi poslovanje preduzeća. Reč je o inicijativiji koju je Unija ranije pokrenula, a sada ćemo energičnije raditi na njenoj realizaciji.“


U godini koju završavamo Unija je dobila 52 nova člana sa 1.109 zaposlenih, a prihodi od članarine povećani su 12%. Realizovana su tri istraživanja u članstvu Unije, održano 11 sastanaka sektorskih organizacija, 42 direktna i 9 online sastanaka ili vebinara i tri konferencije.


Među najvažnijim rezultatima koje je Unija postigla nalazi se povećanje neoporezivog dela zarade sa 19.300 na 21.712 dinara, dok je samo u proteklih pet godina opterećenje zarada smanjeno za 5%. Produžen je i rok poreskih olakšica za novozaposlene za još jednu godinu.


Značajni rezultati postignuti su na međunarodnom planu. Posle pandemije kovida u praksu je vraćen format sastanaka uživo, a najveći deo angažovanja posvećen je najvažnijim partnerima. Među njima su Međunarodna organizacija poslodavaca IOE, Business Europe kao najveća organizacija poslodavaca, Međunarodna organizacija rada MOR, kao i Evropska Unija, s obzirom na to da je Unija uključena u sve pregovaračke poslove. Posebno važan iskorak načinjen je u saradnji sa AICESIS Međunarodnom asocijacijom ekonomskih i socijalnihi saveta i sličnih organizacija, jer je Beograd ove godine bio domaćin sastanka Borda direktora AICESIS.


Proces pokretanja formalnih inicijativa u ovoj godini bio je usporen, zbog dužeg perioda u kome se čekao izbor Vlade Srbije. Sa izborom nove Vlade u planu je aktivniji rad na inicijativama, kao i uključenje Unije u rad na zakonodavnom okviru: izmenama zakona o radnim praksama, volontiranju i dualnom obrazovanju.


Rad Unije upotpunjen je medijskim nastupima i zastupanjem interesa privrede. U protekloj godini Unija je učestvovala u 975 medijskih objava, uz 62 gostovanja na TV stanicama. Kao zastupnici privrede pojavljivali su se predstavnici Unije, ali i članstvo, odnosno predstavnici različitih sektora Unije.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *