Praksa moja šansa

Unija poslodavaca Srbije uz podršku SOLIDAR Swiss Labour Assistance-SLA realizuje projekat „Praksa moja šansa“, koji za cilj ima unapređenje položaja mladih sa aspekta njihove zapošljivosti i boljeg položaja na tržištu rada uz podršku i snažniju ulogu sektora malih i srednjih preduzeća, kao i podsticanje aktivnog informisanja i uključivanja poslodavaca u organizovanje stručne prakse.

Ovim projektom pokušaćemo da motivišemo poslodavce da stvore nove mogućnosti za mlade, kao i da mladi postanu atraktivnija opcija za poslodavce kroz sagledavanje mogućnosti i načina organizovanja učeničke i stručne prakse. Akcenat stavljamo na podsticanje aktivnog informisanja i uključivanja poslodavaca u organizovanje Stručne prakse kroz publikaciju „Vodič za stručnu praksu«, ali i kasnije kroz organizovanje javnih dešavanja u Beogradu, Subotici, Vrnjačkoj Banji i Kruševcu. Paralelno će se realizovati i istraživanje sa ciljem da se predlože najefikasniji modeli za organizovanje kvalitetne prakse i istaknu poslodavci koji na najbolji način i sa rezultatima organizuju stručnu praksu.

U okviru postojećeg profila Unije poslodavaca Srbije na Facebook-u, formiraćemo posebnu stranicu za ovaj projekat sa ciljem da se promoviše stručna praksa za mlade i pokrene promocija društveno odgovornih poslodavaca koji organizuju praksu u svom preduzeću.

Svi zainteresovani poslodavci mogu besplatno oglasiti svoj poziv za organizovanje prakse na našem sajtu kao i na našoj stranici na Facebook-u

Stručna praksa u zemljama Evropske unije

Preko 90% praktikanata se zaposli u Endavi

Šta sve morate da platite ako ugovorite naknadu za praktikanta?

U Srbiji ima posla za one koji žele da rade

Ključni stejkholderi o stručnoj praksi u Subotici

Završna konferencija u Beogradu

Stručna praksa iz ugla poslodavca – Anketa

Unija poslodavaca Srbije, uz podršku Solidar Suisse Labour Asistance, sprovodi kratku anketu kako bismo došli do saznanja da li postoje problemi prilikom organizovanja stručne prakse i da li je neophodno uvesti dodatne standarde kada je u pitanju pravno regulisanje ove oblasti. Želja nam je da pomognemo poslodavcima da u većoj meri organizuju stručnu praksu u svojim preduzećima i da u skladu sa dobijenim rezultatima zatražimo smanjenje poreza i doprinosa za one koji žele da daju naknadu praktikantu.

Stručna praksa iz ugla poslodavca Anketa

vodic rsz

Kroz publikaciju „Vodič za stručnu praksu” poslodavci će moći da se informišu na koji način mogu da organizuju stručnu praksu u svom preduzeću, na šta da obrate pažnju prilikom realizacije prakse i na koje državne podsticaje mogu da računaju prilikom organizacije programa prakse. Već godinama je prisutan nesklad između dostupnih veština i potreba poslodavaca na tržištu rada. Veliki broj mladih je izašao iz sveta formalnog obrazovanja i želi da se zaposli, ali nedostaje im ono što je poslodavcima najvažnije – praktično iskustvo. Obrazovne institucije ne mogu same da proizvedu gotove radnike i poslodavci moraju da iskoriste priliku da još tokom formalnog obrazovanja formiraju kadar kakav im odgovara i zato treba da se aktivnije uključe u organizovanje stručne prakse, a država da ih u tome podrži.

its-not-faithin-technology-its-faithin-people

Praksa je najbolji način da se u poslovnom okruženju primene teorijska znanja i na taj način steknu praktične i poslovne veštine. Ona je višestruko korisna i za mlade i za poslodavce, ali i za društvo u celini jer se tako formira atraktivnija radna snaga na tržištu rada. Organizovanjem prakse u svojim firmama poslodavci dobijaju veliku podršku kroz svežu mladu, kreativnu energiju, a i imaju mogućnost da odaberu najbolje mlade ljude koji će im omogućiti uspešno poslovanje i u budućnosti.
Unija poslodavaca Srbije uz podršku SOLIDAR Swiss Labour Assistance-SLA realizovala je još jedno kraće istraživanje o tome kako poslodavci i mladi gledaju na stručnu praksu. Istraživanje je obuhvatilo 143 poslodavca i 258 mladih. 57% poslodavaca je nakon stručne prakse radno angažovalo makar jedno lice koje je bilo na praksi, a da mladi počinju da shavatju koliko je praksa bitna pokazuje činjenica da se 71,4% mladih izjasnilo da bi išlo na stručnu praksu i ako nije plaćena.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *