Održane sednice Borda i Skupštine AICESIS-a

Grčka je 27. i 28. juna bila domaćin sednica Borda i Skupštine Međunarodne organizacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija (AICESIS). Posle skoro isključivo onlajn sastajanja tokom prethodog dvogodišnjeg perioda, članovi ove međunarodne organizacije su se lično okupili u Atini radi razmatranja aktuelne situacije i daljeg unapređenja rada AICESIS-a.

Redovna diskusija se vodila o praktičnim aspektima partnerstva sa Međunarodnom organizacijom rada, inače UN Agencijom, i UN Ekonomskim i socijalnim savetom. Ove dve organizacije predstavljaju osnovni oslonac i izvor delovanja AICEISS-a svojim fokusom na pitanja od važnosti za svet rada i promovisanje međunarodne ekonomske i socijalne saradnje i razvoja. Druga važna tema diskusije ticala se predloga izmena Statuta koje su imale za cilj usvajanje modernog, sadržajno i tehnički doteranog dokumenta, usklađenog sa ciljevima UN. U tom smislu su dodati preambula, jasan pregled definicija, ciljeva i principa rada AICESIS-a, ali su uvedena i tehnička ograničenja u slučaju neplaćanja članarine, ograničenja trajanja pojedinih mandata i druga. Dostavljena je inicijativa da se u tekst Statuta uključe poštovanje UN Ciljeva održivog razvoja i pozivanje na dijalog u dobroj veri. Takođe je dat predlog da se izmenama predvidi da mandat sadašnjih članova Borda traje do kraja roka na koji su izabrani, čime će se omogućiti nesmetano funkcionisanje AICESISA, s obzirom na to da izmene Statuta stupaju na snagu danom donošenja.

Članovi AICESIS-a su u sklopu dvodnevnih dešavanja održali i Međunarodnu konferenciju o klimatskim promenama. Učesnici su se složili da ove promene, same po sebi, predstavljaju vrstu krize koja je veliki globalni izazov, a on zahteva i sistematsku saradnju na više nivoa. Stoga se u srži prioriteta socijalno-ekonomskih saveta nalaze socijalni dijalog i holistički pristup savremenim izazovima koji ukazuju na velike političke intervencije za zaštitu životne sredine.

Predstavljajući Predsednika Unije poslodavaca Srbije, Miloša Nenezića, u radu sednice Borda je učestvovao Andreja Brkić, predsednik Izvršnog odbora UPS, a kao član tripartitne delegacije Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije u radu sednice Skupštine AICESIS-a. U okviru razmatranja mesta održavanja sledećeg sastanka Borda.

Ističemo da je prihvaćen svojevremeni predlog da Republika Srbija bude domaćin, a od kojeg se odustalo usled COVID-19 pandemije. Time su Socijalno-ekonomski savet RS i Unija poslodavaca Srbije dobili još jednom potvrdu uvažavanja od strane međunarodnih partnera.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *