Obaveštenje u vezi sa Pravilnikom o stanardima usluga karijernog vođenja i savetovanja

Podsećamo obrazovne ustanove, ali i privredna društva (službe ljudskih resursa), a pogotovo novoosnovane agencije za zapošljavanje o primeni Pravilnika o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja (Pravilnik o KViS), kao instrumenta obezbeđivanja kvaliteta svih aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KViS).

Pod karijernim vođenjem i savetovanjem podrazumeva se proces, usluge i aktivnosti usmerene na podršku pojedincu, bilo kog uzrasta i u bilo kom delu njegovog života, da donese odluke koje se tiču obrazovanja, obuke i zanimanja i da upravlja svojom karijerom.

Standardi usluga karijernog vođenja i savetovanja od značaja su za uspostavljanje jedinstvenog sistema kvaliteta u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i primenu standarda za priznavanja prethodnog učenja. Na ovaj način se obezbeđuje podrška pojedincu, nezavisno od uzrasta, nivoa ili sektora (obrazovanje, zapošljavanje ili omladinska politika) sa kojih se upravlja ili sprovode usluge KViS, za razvijanje veština upravljanja karijerom i ostvarivanje prohodnosti kroz nivoe Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije, primenu koncepta celoživotnog učenja i lakša pokretljivost radne snage.

Standardi KViS, deo su javnih politika koje primenjuju državni organi i organizacije i druge organizacije u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite i omladinske politike.

Standardi KViS zasnivaju se na:

  • politikama i razvijenoj praksi na nacionalnom i evropskom nivou;
  • orijentaciji na indikatore kvaliteta i ishode koji su merljivi;
  • primeni politike obezbeđivanja dokaza za efekte KViS;
  • pristupu kojim se pojedinac podstiče i osnažuje za preuzimanje odgovornosti za sopstveni karijerni razvoj;
  • ostvarivanju koncepta celoživotnog učenja.

Opšti cilj standarda usluga KViS je da, za različite ciljne grupe i u različitim sektorima, posluže kao osnova za planiranje, razvoj, evaluaciju ili unapređivanje usluga karijernog vođenja tako da budu dostupne svim korisnicima iz određene ciljne grupe, doprinose razvoju veština upravljanja karijerom, njihovi nosioci (organizacije, praktičari) obezbede kvalitet aktivnosti, načina i pristupa radu.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *