Novine u Upravi carina-Unija poslodavaca Srbije

Nakon predstavljenih mogućih rešenja poslodavaca, članova Unije poslodavaca Srbije  koja  mogu uticati na smanjenje gužvi na graničnim prelazima  pripremljen je niz predloga za unapređenje rada carinskih organa, pojednostavljivanje carinskih postupaka pri uvozu i izvozu i carinskih procedura, ali i za uštedu vremena na postavljanju lokatora kao i predloga za otvaranje posebnih traka na graničnim prelazima za prolaz teretnih vozila.

Uvažavajući predloge privrednika Uprava carina je iz okvira svoje nadležnosti donela Pravilnik o carinskim obeležjima u okviru kog je propisano da ako se mere carinskog nadzora, zbog prirode same robe ili načina transporta tereta u rasutom stanju mogu postići drugim sredstvima, carinski organ  ne mora stavljati carinska obeležja (rasuti teret) a dalje su objavljena i Objašnjenja Uprave carina za Pojednostavljeni postupak pri izvozu i uvozu za carinske zastupnike („kućno carinjenje“), čime je data mogućnost da se ova vrsta pojednostavljenja omogući i carinskim zastupnicima-špediterima.

U toku proteklih mesec dana stupili su na snagu i novi propisi, Carinski zakon, Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima i dr..u okviru kojih se akcenat stavlja na elektronsku evidenciju i obradu podataka između carinskih organa i između privrednih subjekata čime je stvoren pravni okvir za uvođenje automatizovanog sprovođenja carinskog postupka što će u velikoj meri omogućiti ukidanje papirnog poslovanja i uticati na smanjenje troškova i vremena potrebnog za carinske procedure, omogućiti trgovinske olakšice, bolju kontrolu naplate  carinskih dažbina, veću sigurnost i bezbednost, nepristrasan postupak carinjenja i približavanje standardima EU.

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *