Novi moratorijum na obaveze u otplati kredita

Narodna banka Srbije donela je odluke kojima se dužnicima banaka i davalaca finansijskog lizinga omogućava moratorijum, odnosno dodatno odlaganje obaveza po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga.

Odluke se odnose na obaveze koje dospevaju od 01.08. zaključno sa 30.09.2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio.

Banke/davaoci finansijskog lizinga su dužni da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum).

Obaveštenje o ponudi banke/davaoca finansijskog lizinga će biti objavljeno na njihovoj internet stranici, sa svim bitnim elementima iste. Ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi tu ponudu ne odbije smatraće se da je ponudu prihvatio.

Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pošte, putem telefona ili u poslovnim prostorijama banke/davaoca finansijskog lizinga, i to u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi. Takođe, dužnik može i da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke na prethodno opisan način ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze.

Prema Odluci o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema moratorijum se odnosi na obaveze dužnika po osnovu kredita i kreditnih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili kreditne kartice), kao i na obaveze po osnovu drugih proizvoda banke (npr. obaveze po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ ili kreditnim proizvodima ili po osnovu bankarskih garancija).


On se ne primenjuje na naknade za usluge banke kao što su usluge platnom prometa (naknada za održavanje računa, provizija za izvršenje transakcija), investicione usluge, brokersko- dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.

Odlukom o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema svi davaoci lizinga dužni su da primaocima lizinga ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum) po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Za vreme moratorijuma, banka/davalac finansijskog lizinga:

ne obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma. Banka obračunava redovnu kamatu na nedospeo dug a iznos redovne kamate odgovara iznosu te kamate u planu otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove odluke;

ne obračunava zateznu kamatu za neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma;

neće prokretati postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate ovih potraživanja.

Po prestanku moratorijuma, banka/davalac finansijskog lizinga će obračunatu redovnu kamatu ravnomerno rasporediti na period otplate, (bez pripisivanja glavnici duga), pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *