Mirno rešavanje radnih sporova

Unija poslodavaca Srbije

Iako je još 2004. godine usvojen Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, kao jedna od mera prevencije nastanka radnih sporova, različiti faktori i okolnosti uticali su na to da ovaj institut ostane nedovoljno vidljiv i afirmisan u našoj državi i nakon proteka više od deset godina od njegove primene. Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, zajedno sa Ujedinjenim granskim sindikatima ’Nezavisnost’, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, već četiri godine radi na povećanju vidljivosti instituta i prevazilaženju postojećih ograničenja nastalih usled neinformisanosti i nepoverenja od strane zaposlenih i poslodavaca, nedovoljna vidljivosti Republičke Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, nedostataka u zakonodavnom okviru i sl., koja su uticala  na to da sudska zaštita i dalje ostaje primaran oblik zaštite prava zaposlenih.

 

U okviru projekta Socijalni partneri zajedno za unapređivanje radnog zakonodavstva u Republici  Srbiji, finansiranog od strane Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji, čiji cilj je da se doprinese sprovođenju i unapređenju primene i izmene radnog zakonodavstva u Srbiji sa posebnim osvrtom na institut mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova, danas je u Beogradu održana konferencija pod nazivom Mirno rešavanje radnih sporova.

 

Konferenciju je otvorio Zoran Lazić pomoćnik ministra za rad boračka i socijalna pitanja, a nakon njega učesnicima su se obratili: Mile Radivojević – direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Miodrag Nedeljković – izvršni direktor UG Inicijativa za razvoj i saradnju i Olivera Stepanović iz Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance SLA – Kancelarija u Srbiji.

 

U prvom delu konferencije izvršni direktor IDC-a Miodrag Nedeljković je učesnicima predstavio dosadašnje rezultate postignute na pehodnim projektima, a Jovan Miranović projekat,ciljeve i aktivnosti iz 2016. godine.

Članovi Ekspertskog tima koj su činili predstavnici UGS Nezavisnost – Slađana Kiković, SSSS – Aleksandar Marković, UPS – Svetlana Budmčević predstavili su preporuke za izmenu Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Miritelji i arbitri, Danijela Koštan Kovačević, Vera Kondić i prof. dr. Živko Kulić su u završnom delu konferencije podelili svoja dosadašnja iskustva u postupcima i ukazali na prednosti samog instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Učesnici su imali priliku da tokom konferencije direktno postavljaju pitanja projektnim partnerima, miriteljima, arbitrima, predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnicima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i da steknu uvid u sam institut mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje radnih sporova.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *