Konferencija Socijalno-ekonomskih saveta regiona

U periodu od 24-25. septembra 2019. godine, u Skoplju, Severna Makedonija, održava se Konferencija o tripartitnom socijalnom dijalogu na  Zapadnom Balkanu koji  zajednički organizuje  Evropska komisija i Međunarodna organizacija rada, u okviru projekta kojeg finansira EU „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP)

Konferenciji prisustvuju Predsednik Unije poslodavaca Srbije, gospodin Miloš Nenezić  i  generalni sekretar, gospodin Boško Savković, koji su ujedno i panelisti na temu Efektiva socijalno-ekonomska saveta: kako to izmeriti?

Cilj sastanka je da se produži dijalog o politikama koji je uspostavljen između EU i MOR-a sa partnerima u regionu, tako što će se razmatrati ostvareni napredak i pokrenuće se  diskusija koja je fokusirana na trenutne izazove i prilike u unapređenju socijalnog dijaloga. Da bi se ostvario ovaj cilj potrebno je istražiti nove puteve za socijalni dijalog i fokusirati se na različite aspekte i nivoe socijalnog dijaloga koji će dopirneti kreiranju efektivnijih i efikasnijih Socijalno-ekonomskih saveta (SES).

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *