Kako usaglasiti potrebe poslodavaca i nezaposlenih žena 45 +

Unija poslodavaca Srbije učestvovala je u panel diskusiji koju je organizovalo Udruženje žena na prekretnici sa ciljem da u razgovoru sa poslodavcima i institucijama  prepoznaju potrebe poslodavaca, sagledaju postojeće prepreke, ali i mogućnosti za zapošljavanje žena starijih od 45 godina.

Udruženje „Žene na prekretnici“ iniciralo je početkom 2023. godine istraživanje o efika­snosti mera aktivne politike zapošljavanja, posebno iz ugla žena 45+, što je bio povod da se pokrene dijalog o položaju starijih žena u Srbiji na tržištu rada.  

I pored toga što statistika kaže da su žene brojnije i obrazovanije one su i dalje nedovoljno zastupljene na tržištu rada gde i dalje postoji rodna razlika u zaposlenosti. Razlozi se mogu pronaći u privatnim obavezama nege dece ili starijih lica, neravnopravne podele posla u kući i neplaćenom radu koje je i dalje uglavnom na njihovim leđima.

Panelista Unije poslodavaca Srbije je ukazao na paradoks gde postoji evidentan deficit kadrova na tržištu rada i potreba za velikim brojem kadrova u gotovo svim privrednim sektorima i visokim procentom nezaposlenih starijih žena koje su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Nezaposlenost starijih žena na evidenciji je obeležena niskim nivoom kvalifikacija i dugotrajnim odsustvom sa tržišta rada. Nivo obrazovanja kao i mesto u kom žive u velikoj meri utiče na položaj žena starijih od 45 godina. Prema procenama koje su rađene u prethodnom periodu ukupni troškovi koji postoje zbog činjenice da su žene manje angažovane od muškaraca na tržištu rada procenjene su na 1,8 milijardi evra ili skoro 4,8 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Uprkos različitim izazovima sa kojima se trenutno suočavaju nezaposlene starije žene u Srbiji treba naglasiti već prepoznate trendove u svetu koji ukazuju da će starija populacija imati sve veći udeo na tržištu rada.  Ovde se pre svega ukazuje na demografske podatke  gde je izražen rast starije populacije (žena) kao i činjenice da će procenat obrazovanih žena u velikoj meri imati bolji status na tržištu rada.  Veće učešće starijih žena na tržištu rada važno je za ekonomsku sigurnost žena. Žene koje mogu da zadrže radnu poziciju  u starijim godinama suočavaju se sa manjim rizicima od siromaštva i materijalnih poteškoća.

Sve ukazuje na značaj  podrške starijim ženama u vidu obuka i treninga koji im mogu pomoći da se dokvalifikuju i steknu neophodna znanja potrebna na tržištu rada kao i potrebe kontinuiranog usavršavanja i celoživotnog učenja.

Zaključci sa ovog panela su obuhvatili prepoznate  izazove u pogledu većeg uključivanja starijih žena u aktivne tokove na tržištu rada i to kroz:

  • Otvoreni  dijalog o razbijanju  rasprostranjenih stereotipa i predrasuda o ženama starijim od 45 godina čijim isključivanjem se gube socijalni, kulturni, stručni i profesionalni resursi;
  • Značaj prepoznavanja višestruko važnog položaja starijih žena na tržištu rada kroz Strateška dokumenta koja se donose na nacionalnom nivou;
  • Neophodnost povećanja izdvajanja budžetskih sredstva za aktivne mere zapošljavanja usmerene ka starijim licima i povećanje broja žena u finansijskim merama aktivne politike zapošlja­vanja;
  • Neophodnost unapređenja sistema obuka i kurseva koji su u ponudi Nacionalne službe za zapošljavanje;
  • Kreiranje personalizovanih paketa podrške koji je prilagođen svakom pojedinačnom klijentu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje;
  • Smanjenje poreza i doprinosa na zaradu koje bi povećalo atraktivnost samo­zapošljavanja kod žena  kao i poreske olakšice za poslodavce koji zapošljavaju žene starije od 45 godina i dr.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *