Elektronskim putem do saglasnosti za plaćeno odsustvo za vreme vanrednog stanja

 S obzirom na činjenicu da će mnogi poslodavci nakon proglašenja Odluke o uvođenju vanrednog stanja imati potrebu da u što kraćem roku upute zaposlene na plaćeno odsustvo usled prekida rada ili smanjenja obima rada, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlada Republike Srbije donela je Zaključak da se Rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsutvo duže od 45 radnih dana, izdaju bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanim na nivou Republike sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja. Na ovaj način skratiće se propisana procedura, kao i neizvesnost do konačnog odlučivanja po zahtevu.

Iz Ministarstva napominju da se obaveza dostavljanja dokumentacije Ministarstvu podnosi tek nakon proteka roka od 45 dana, od kada je poslodavac uputio zaposlene na plaćeno odstustvo usled smanjenja obima rada ili prekida rada, što proizaliazi iz člana 116. zakona o radu prema kome poslodavac može do 45 radnih dana da uputi zaposlene na plaćeno odsustvo, bez bilo čijeg odobrenja, a tek ako poremećaj u poslovanju postoji i dalje (duže od 45 radnih dana), podnosi se zahtev ministarstvu, radi odlučivanja tj. davanja saglasnosti.

Za upućivanje zaposlenih na plaćeno odstustvo duže od 45 radnih dana u skladu sa članom 116.  Stav 2. Zakona o radu i Zaključkom Vlade 05 boj 132-2865/2020 od 26.03.2020. godine, poslodavac je u obavezi da Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja elekronskim putem na mejl: kabinet@minrzs.gov.rs dostavi sledeću dokumentaciju:

Skeniranu Odluku nadležnog organa poslodavca potpisanu od ovlašćenog lica odnosno Zahtev poslodavca potpisan od strane zakonskog zastupnika o potrebi upućivanja zaposlenih na plaćeno odsutsvo koji moraju da sadrže:

  • naziv i sedište poslodavca, matični broj i PIB;
  • ukupan broj zaposlenih kod poslodavca;
  • broj zaposlenih koji se upućuju na plaćeno odsutvo;
  • kratke razloge i okolnosti koje su dovele do smanjenja obima posla, odnsono do prekida rada i potrebe za upućivanjem zaposlenih na plaćeno odsutvo dužem od 45 radnih dana;
  • za koji mesec su isplaćene poslednje zarade;
  • elektronsku adresu na koju Ministarstvo poslodavcu treba da dostavi skenirano Rešenje
  • broj telefona kontakt osobe kod poslodavca zadužene za pripremu dokumentacije.

S obzirom da se Rešenje o davanju saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana izdaje samo na period dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, iz Ministarstva napominju da nije potrebno navoditi broj radnih dana na koji se zaposleni upućuju na takvo plaćeno odsustvo.a Rešenja će se poslodavcima dostavljati elektronskim putem.

Zaposleni koji po ovom osnovu odsustvuju sa rada, imaju pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim da ista ne može biti manja od minimalne zarade. Kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu,  naknada zarade po ovom osnovu može se utvrditi u većem procentu od naknade propisane zakonom. 

Opširnije o ovome možete pročitati na linku ispod:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/saglasnost-za-placeno-odsustvo-za-vreme-vanredne-situacije-dostavlja-se-elektronskim-putem

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *