COPRES BusinessEurope o planovima za izlazak iz krize

Drugi ovogodišnji sastanak COPRES BusinessEurope-a, kojeg čine predsednici organizacija članica, usled ograničenja zbog pandemije Covid-19, održan je virtuelno 4. juna 2021. godine.

Slovenačko predsedavanje EU-om počinje 1. jula 2021. pa je domaćin sastanka bilo Udruženje poslodavaca Slovenije. Sastanak je započeo konsultacijama sa slovenačkim Premijerom, Janezom Janšom, koji je na sastanku istakao 4 prioritetne teme na koje će se EU fokusirati tokom narednih 6 meseci:

  • otporna EU koja uživa poverenje građana,
  • ekonomski oporavak zasnovan na digitalnoj i zelenoj tranziciji,
  • EU zasnovana na vladavini prava i evropskom načinu života
  • bezbedna EU i pouzdan partner na evropskom i svetskom nivou

Uniju poslodavaca Srbije na sastanku je predstavljao direktor Srđan Drobnjaković, koji je pohvalio napore Vlade Republike Srbije da fiskalnim merama i podsticajima ublaži recesiju.

Vlada Republike Srbije je nastavila da sprovodi programe koji se bave strukturnim slabostima, povećavaju efikasnost javnog sektora i uklanjaju uska grla u rastu privatnog sektora, uz održavanje makroekonomske stabilnosti. Učesnike sastanka je upoznao sa situacijom u Srbiji, istakavši da se veliki program fiskalnih podsticaja sastojao od odlaganja poreza, povećanih rashoda i garancija Kako je najveći deo paketa dodeljen preduzećima, izbegnuto je veliko smanjenje nezaposlenosti. Prema Anketi o radnoj snazi stopa nezaposlenosti u trećem kvartalu 2020.godine, bila je 9%, niža nego 2019.

Naglasio je da će važan aspekt biti uvođenje programa „zelenog rasta“ i napora za ekonomski oporavak nakon COVID-19, istovremeno odgovarajući na izazove koji uključuju smanjenje broja stanovnika, nedostatak radne snage i klimatske promene. Nastavak rasta Srbije presudno će zavisiti od tempa procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Tokom sastanka održane su i konsultacije sa Izvršnim potpredsednikom Evropske komisije, Valdisom Dobrovskisom, najvažnijim sagovornikom predstavnika biznisa. Konsultacije su se ticale planova Komisije za izlazak iz krize i sagledavanja globalne agende, iz perspektive saradnje sa Kinom i posledica Bregzita. U fokusu dijaloga su bila i očekivanja poslodavaca da Komisija u kreiranju pravnih okvira koji se tiču korporativnog upravljanja, održivih finansija, emisije ugljen-dioksida i drugih važnih pitanja ne stavi u drugi plan razvoj privrede i prosperitet preduzeća. U tom cilju članovi BusinessEurope-a su podvukli da je neophodno da se ekonomska agenda jasno definiše na nivou cele EU i da trgovinska politika treba da bude i ambiciozna i koherentna.

Naredni sastanak COPRES-a je planiran za kraj novembra kada će domaćin biti Francuska koja preuzima predsedavanje EU-om od Slovenije od 1. januara 2022. godine.

Unija poslodavaca Srbije je pridruženi član BusinessEurope od 2011. godine, uprkos činjenici da Republika Srbija nije članica Evropske Unije. Utoliko jačanje odnosa sa BusinessEurope predstavlja važnu kariku u povezivanju sa EU tekovinama i jačanju kolegijalnih veza sa poslodavcima iz čitave Evrope.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *