BUSINESSEUROPE – UPS BOSMIP III

BOSMIP III je projekat koji je sprovođen tokom 2010. i 2011. godine od strane BUSINESSEUROPE-a, a uz finansijsku podršku Evropske Komisije. Cilj projekta BOSMIP III je jačanje poslodavačkih organizacija u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj. Služio je za prenos „know-how” i iskustava u efikasnoj implementaciji acquis communautaire-a između poslodavačkih organizacija u ciljnim zemljama i zemljama Evropske Unije, članica BUSINESSEUROPE-a. BOSMIP III je pratio uspešnu realizaciju BOSMIP I i BOSMIP II projekata i sastojao se od raznih radionica i mentoring projekata povezanih sa regulativom Evropske Unije.

Tokom seminara održanih u okviru ovog projekta razmatrane su teme zaštite životne sredine, energije, bezbednosti i zdravlja na radu i ekonomskog razvoja. Direktni korisnici su bile poslodavačke organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bivše jugoslovenske republike Makedonije, Kosova (u skladu sa Rezolucijom UNSCR/1244/99), Crne Gore, Srbije i Turske, kao i njihovi članovi.

U okviru ovog projekta u Srbiji su održana dva seminara:

Ekonomski razvoj

Energetska efikasnost

Projektne aktivnosti su sprovedene u periodu 2010-2011 i uključivale su radionice posvećene acqui communautaire-u (pravnim tekovinama) EU povodom pristupanja Evropskoj uniji. Tema radionice koja je ovog puta obuhvaćena je energetska efikasnost, praćena studijskom posetom Briselu i pripremom online informacija o ovoj temi. Vrednost projekta 18.040 EUR.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *