Bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperatura

S obzirom na to da vreli letnji talas pravi probleme u čitavoj Evropi, želimo da podsetimo na obaveze poštovanja Zakona o bezbednosti i zdravlju i radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon), posebno na obaveze poslodavca da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Te mere su razrađene podzakonskim aktima – Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (,,Sl. glasniku RS”, broj 14/2009, 95/2010 i 98/2018) i Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2009 i 1/2019), kao i drugim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu izradila je posebne smernice koje treba da pomognu poslodavcima i zaposlenima kada se rad obavlja na otvorenom pri visokim temperaturama kako bi se rizik po zdravlje smanjio na najmanju moguću meru, a koje sadrže i informacije o tome kako postupati u slučaju pojave zdravstvenih problema vezanih za rad pri ovakvim okolnostima.

Smernice sadrže preventivne mere koje se tiču organizacije rada, osposobljavanja zaposlenih, sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu ili radnih odela i prevencije zdravstvenih problema. Ukoliko pak uprkos svim predostrožnostima i merama zaštite dođe do takvih problema, Smernice sadrže i kratke uputstva o njihovim simptomima, kao i ukazivanju prve pomoći kod svake od takvih situacija.

Više o smernicama možete pročitati na http://bezbednostizdravljenaradu.com/wp-content/uploads/Smernice-za-rad-na-visokim-temperaturama.pdf

 

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *