Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom poziva poslodavce sa teritorije Grada Beograda da se prijave za program „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse. Rok za prijavu je ponedeljak, 20. jun 2022.

Continue reading

Okrugli sto AICESIS-a

Glavna tema plana rada za period 2021-2023 je definisana kao „Živeti u doba Interneta: izazovi koji nadolaze i potreba za rešenjima“ pa je okrugli sto posvećen temi „Digitalna nejednakost kao faktor koji koči razvoj društva“.

Continue reading

Peta Globalna konferencija o eliminaciji dečjeg rada

U Srbiji od oko 860.000 dece uzrasta do 17 godina oko 82.000 je izloženo raznim oblicima dečjeg rada. Na opasnom radu identifikovano je oko 20.000 dece, i to su uglavnom deca uzrasta od 15 do 17 godina. Poljoprivreda, usluge i industrija su oblasti u kojima deca najčešće rade, kako u Srbiji, tako i u svetu.

Continue reading