Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom poziva poslodavce sa teritorije Grada Beograda da se prijave za program „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse. Rok za prijavu je ponedeljak, 20. jun 2022.

Očekivani rezultati programa se odnose na unapređenje mogućnosti za zapošljavanje mladih sa invaliditetom putem sticanja novih znanja i veština kroz praksu, dok će, sa druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse za mlade sa invaliditetom, uz primenu inkluzivnih procedura, bez opterećenja za njihov budžet. Program prakse je razvijen kroz saradnju predstavnika poslovnog, civilnog i državnog sektora, sa iskustvom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Tokom četiri ciklusa programa (oktobar 2017-januar 2022.) 47 mladih sa invaliditetom uspešno je obavljalo praksu kod 30 poslodavaca. Program se realizuje u Beogradu i podržan je od strane Ministarstva omladine i sporta.

Faze programa uključuju:

  1. TRENING ZA POSLODAVCE (Teme: pojam invaliditeta, vrste invaliditeta, komunikacija, terminologija, prilagođavanja radnih uslova i radne sredine, inkluzivne procedure u procesu zapošljavanja). Datum: 24.jun 2022, 10h-14h
  1. DEFINISANJE POZICIJA ZA REALIZACIJU PRAKSE od strane poslodavaca Datum: do 10. jula 2022.
  1. SELEKCIJA PRAKTIKANATA Datum: prva polovina septembra 2022.
  1. REALIZACIJA RADNE PRAKSE U TRAJANJU OD 2 MESECA Period prakse 01. oktobar – 30. Novembar 2022. (moguća su odstupanja od navedenih datuma, zavisno od mogućnosti poslodavca)

Prilikom prijave, poslodavci bi preliminarno trebalo da identifikuju jednu ili više radnih pozicija za mlade praktikante sa invaliditetom, dok će konačan izbor pozicije biti nakon realizacije treninga. Projektni tim će, nakon izbora pozicija, objaviti konkurs za praktikante i pružiti podršku poslodavcima za odabir kandidata. Realizacija prakse je bez finansijskih troškova po poslodavce, Forum mladih sa invaliditetom će pokrivati troškove prevoza i toplog obroka za praktikante. Takođe, Forum mladih sa invaliditetom će pružati stručnu podršku poslodavcima tokom čitavog trajanja programa prakse.

Zainteresovani poslodavci treba da popune kratak prijavni formular koji se nalazi OVDE

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Forum mladih sa invaliditetom putem mail-a office@fmi.rs i telefona 011 3220632 i 064 4007839.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *