U Uniji poslodavaca Srbije prvi sertifikovani trener programa Start and Improve Your Business (SIYB)

Naša dugogodišnja članica Tatjana Mamula, vlasnica Agencije za konsalting ACT2B BEOGRAD uspela je da dobije prestižni sertifikat kao trener programa Start and Improve Your Business (SIYB).Bogato iskustvo, znanje i veštine stečene i kroz SIYB program doprineće našoj zajedničkoj saradnji u daljem radu sa timovima, klijentima, pojedincima ili menadžerima u vidu pružanja pomoći i podrške oko postavljanja ciljeva, vizija, optimizacije poslovanja, repozicioniranja, inovacija itd.

Continue reading

Akademija strukovnih studija Šumadija

Shvatajući značaj uske povezanosti obrazovanja i privrede, kao i uticaj obrazovanja na rast i razvoj privrede saradnja Akademije strukovnih studija Šumadije, kao obrazovne institucije koja školuje kadrove za rad u privredi i Unije poslodavaca Srbije kao predstavnika poslodavaca koji imaju potrebu za ovim kadrovima ići će upravo u smeru daljeg jačanja i unapređenja ovog odnosa.

Continue reading

Tehnomarket je kompanija gde se prepliću dizajn i tehnologija

Naša zajednička saradnja gradiće se na podršci uspešnim domaćim kompanijama koje imaju prepoznat kvalitet u svetu i kroz dalje praćenje svetskih trendova u poslovanju. Obostrani interesi se baziraju na unapređenju uslova poslovanja, fer konkurenciji, odgovornom odnosu prema zajednici i unapređenju obrazovnog sistema kroz transfer znanja i usklađivanja obrazivnih profila sa novim potrebama na tržištu rada.

Continue reading