O zapošljavanju osoba sa mentalnim invaliditetom iz ugla poslodavaca

Vebinar o zapošljavanju osoba sa mentalnim invaliditetom na otvorenom tržištu rada - Unija poslodavaca Srbije dec 2020

Problemi i prepreke prilikom zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom iz ugla Unije poslodavaca Srbije i potencijalna rešenja – naslov je teme s kojom Andreja Brkić, predsednik Izvršnog odbora UPS, u ponedeljak, 14. decembra učestvuje na Internacionalnom vebinaru o zapošljavanju osoba sa mentalnim invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

Učesnici imaju priliku da se na ovom besplatnom vebinaru informišu o aktuelnom zakonskom okviru u ovoj oblasti i međunarodnim standardima. Govori se o neophodnim promenama u zakonskoj regulativi i biće predložena moguća rešenja koja bi bila u skladu sa međunarodnim konvencijama. Razmena iskustva i duskusija tokom vebinara biće iskorišćeni za razvoj seta preporuka o zapošljavanju osoba sa mentalnim invaliditetom.

Tokom trajanja vebinara biće obezbeđen simultani prevod (englesko-srpski i srpsko-engleski).

Vebinar je namenjen predstavnicima Parlamenta, relevantnih ministarstava, Zaštitnika građana, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, i drugim relevantnim Vladinim telima, organizacijama civilnog društva, organizacijama osoba sa invalivaliditetom i samozastupnicama i  samozastupnicima.

U ponedeljak, 14. decembra, od 12.00 do 13.30 časova, održava se vebinar čiji je naslov: Savetnik za zapošljavanje uz podršku. Za direktno učešće u besplatnom vebinaru putem Zoom aplikacije neophodna je online prijava na sledećem LINKU.

Osim putem Zoom aplikacije, predviđen je i LIVE, prenos vebinara na facebook stranici Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom na ovom LINKU.

Moderator i govornik biće Anica Spasov, predsednica Udruženja Naša kuća, sa temom: O usluzi Savetnik za zapošljavanje uz podršku.

Govornici na ovom vebinaru biće Andreja Brkić, predsednik Izvršnog odbora UPS sa temom: Problemi i prepreke prilikom zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom iz ugla Unije poslodavaca i potencijalna rešenja. Tog dana na vebinaru će svoje lične priče izneti samozastupnici Milica SekulovićNikola Krstić.

U drugom delu vebinara predviđeno je vreme za diskusiju i pitanja.


Prvi, od ukupno tri vebinara, održan je 7. decembra. Naslov je bio – Poslovna sposobnost i zapošljavanje osoba sa mentalnim invaliditetom sa aspekta Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Snimak vebinara u celosti možete da pogledate na facebook stranici Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom na ovom LINKU.

Ovaj vebinar moderirala je Dragana Ćirić Milovanović, direktorka Evropske regionalne kancelarije Disability Rights International, a govorila je na temu: Poslovna sposobnost i zapošljavanje osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji.

Dr Eilionóir Flynn, profesorka i direktorka NUI Galway, Centar za prava i politike osoba sa invaliidtetom govorila je o Članu 12 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Alberto Vásquez, predsednik peruanske NVO Društvo & Invaliditet (SODIS) ima je temu: Član 27 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Samozastupnik Dušan Vučinić izneo je ličnu priču, a Milan Marković, član Upravnog odbora MDRI-S govorio je na temu: Oduzimanje poslovne sposobnosti i posledice po zapošljavanje – lično iskustvo.

Drugi vebinar održan 11. decembra, a naslov je: Zakonski okvir zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom. Snimak možete da pogledate na ovom LINKU.

Moderirator i govorinik drugog vebinara bio je Radoš Keravica, doktorant i istraživač u Centru za studije invaliditeta, Univerzitet u Lidsu; njegova tema je: Diskriminatorne prakse u domaćem zakonodavstvu i mogući pravci reforme i skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

Pored njega, govorili su i Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada (ILO) u Srbiji, na temu: Korišćenje finansijskih sredstava prikupljenih kroz budžetski fond, zatim, Marija Acić, samozastupnica, sa ličnom pričom i Esteban Tromel, viši ekspert iz oblasti invaliditeta u ILO na temu: Globalna mreža Međunarodne organizacije rada – biznis sektor i invaliditet.


Ovaj vebinar o zapošljavanju osoba sa mentalnim invaliditetom realizuje Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Udruženjem Naša kuća iz Beograda u okviru projekta „Jednakost pred zakonom kao preduslov za zapošljavanje osoba sa invaliditetom EQUALIZER“. Projekat je deo grant šeme – Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *