Akademija strukovnih studija Šumadija

Informacione i komunikacione tehnologije dovele su do velikih promena u tržišnim i poslovnim orijentacijama u svim privrednim granama. Promena se odrazila na naučno-obrazovne institucije, kroz stvaranje novih pravila u oblasti školstva, zahtev za razvojem novih nastavih planova i programa i promenu načina izvođenja nastavno-obrazovnog procesa.

Uviđajući značaj toga,  krajem 2019.godine formirana je Akademija strukovnih studija Šumadija kako bi objedinila, učvrstila i pojačala saradnju između nekoliko visokoškolskih ustanova sa dugogodišnjom tradicijom na području Šumadije. U njihovom sastavu nalaze se sledeći odseci Akademije koji su nastali od sledećih visokoškolskih ustanova:

Na Akademiji strukovnih studija Šumadija postoji osam katedri i to:

Katedra za informacione tehnologije
Katedra za drumski saobraćaj
Katedra za mašinsko i industrijsko inženjerstvo
Katedra za tehnologiju
Katedra za zaštitu životne i radne sredine
Katedra za primenjenu ekonomiju, preduzetništvo i menadžment
Katedra za opšteobrazovne predmete i veštine kao i
Katedra za umetnost i dizajn

Kako je cilj Akademije jačanje veza sa privredom, privatnim sektorom, javnim ustanovama, a posebno uvažavanje potreba regionalnog razvoja, ova institucija kroz stalne kontakte sa predstavnicima opština, regiona, javnog sektora i privrednih organizacija obezbeđuje povratnu informaciju o potrebi organizovanja pojedinih studijskih grupa, potrebi školovanja određenih kadrova, mogućnostima zapošljavanja diplomiranih studenata određenih usmerenja i kvaliteta.

Misija Akademije strukovnih studija  Šumadija ogleda se kroz združene misije pojedinačnih odseka koje se odnose na stalno inoviranje nastavnih planova i programa, primenu savremenih metoda obrazovanja, obrazovanje kvalitetnih stručnjaka iz gore pomenutih oblasti sa visoko stručnim i praktično primenljivim znanjima, a sve u skladu sa izraženim potrebama privrednog sektora.

Sa namerom da se razvije u modernu obrazovnu instituciju, poznatu po tome što će na kvalitetan način školovati stručnjake sa visoko stručno i praktično primenljivim znanjem, stručnjake koji će sposobnošću rešavanja konkretnih problema doprineti razvoju grada, regiona ili šire zajednice, Akademija konstantno prati potrebe tržišta kao i trendove u različitim naučnim oblastima.

Shvatajući značaj uske povezanosti obrazovanja i privrede, kao i uticaj obrazovanja na rast i razvoj privrede saradnja Akademije strukovnih studija Šumadije, kao obrazovne institucije koja školuje kadrove za rad u privredi  i Unije poslodavaca Srbije kao predstavnika poslodavaca koji imaju potrebu za ovim kadrovima ići će upravo u smeru daljeg jačanja i unapređenja ovog odnosa.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *