110. Međunarodna konferencija rada u Ženevi

Od 27. maja do 11. Juna 2022. predstavnici vlada, zaposlenih i poslodavaca iz 187 zemalja članica Međunarodne organizacije rada su se sastali da bi razmotrili pitanja od važnosti za svet rada na Međunarodnoj konferenciji rada. Ove godine su se među temama našli bezbednost i zdravlje na radu, šegrtovanje, kao i pitanja socijalne ekonomije. U navedenom periodu je delegaciju Unije poslodavaca Srbije predvodio Boško Savković, generalni sekretar.

Unija poslodavaca Srbije je aktivno pratila temu Šegrtovanje, s obzirom da je učestvovala u pripremi Nacrta zakona o radnim praksama i bliskosti ovih tema.

Diskusija treba za ishod da ima usvajanje standarda, pa će se ova tema razmatrati na Konferenciji i tokom 2023. godine, kada će standard i biti usvojen. Ove godine je postignut dogovor da usvojeni standard bude Preporuka, a ne Konvencija, kao i da se instrument neće odnositi na one koji pohađaju praksu u školama bez sticanja licence i one koji su na stažiranju posle završenih studija.

Komitet za opšta pitanja je razmatrao dve važne tačke:

  • izmene Konvencije o radu moreplovaca – odluka se zasnivala na prethodno usvojenim izmenama tokom Specijalnog tripartitnog sastanka održanog tokom maja sa namerom da se poboljšaju uslovi života i rada moreplovaca. Rezultat jedinog glasanja održanog tokom ovogodišnje Konferencije je bio taj da su predložene izmene usvojene ogromnom većinom.
  • uključivanje bezbednosti i zdravlja na radu u Deklaraciju o fundamentalnim principima i pravima na radu – u okviru dogovorenih izmena, delegati poslodavaca uspeli da se izbore za dopunu Deklaracije koja definiše odgovornost za bezbednost i zdravlje kao zajedničku odgovornost koju snose sva tri socijalna partnera. Takođe je uspešno uvedena završna klauzula na osnovu koje se izmene Deklaracije ne odnose na postojeće međudržavne trgovinske i investicione sporazume. S druge strane, sindikati su uspeli da obezbede da se izmenom u spisak fundamentalnih konvencija uključi i Konvencija 155 Bezbednost i zdravlje na radu koja je, po mišljenju poslodavaca suviše tehnička.

Tokom učešća na Konferenciji, održani su i zasebni sastanci sa predstavnicima poslodavačkih organizacija iz drugih zemalja u cilju obnove i jačanja direktne komunikacije i saradnje, gde posebno ističemo delegacije Danske, Belgije, Nemačke i zemalja regiona. Delegacija Unije poslodavaca Srbije je takođe prisustvovala svečanoj večeri tokom koje je obeležena stota godišnjica postojanja Međunarodne organizacije poslodavaca, čiji je punopravni član od 2006. godine.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *