1. februara stupile na snagu izmene Zakona o zapošljavanju stranaca

Nove izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca prepoznaju potrebu za podnošenjem zahteva za vizu D ili jedinstvenu boravišnu i radnu dozvolu od strane poslodavca ili drugog zastupnika.

Viza D – omogućava da lice u čije ime je zahtev podnet uđe, boravi i radi u Republici Srbiji u periodu na koji mu je viza D odobrena, a maksimalno 180 dana

Jedinstvena boravišna i radna dozvola – omogućava da lice u čije je ime podnet zahtev boravi i radi u Republici Srbiji u periodu na koji mu je odobrenje izdato, a maksimalno 3 godine.

Da bi poslodavac podneo zahtev za vizu D ili jedinstvenu boravišnu i radnu dozvolu neophodni su sledeći koraci:

  1. Korak –  registracija naloga pravnog lica na Portalu eUprava;
  2. Korak – zakonski zastupnik ili drugo ovlašćeno lice mora da se prijavi na Portal eUprava koristeći kvalifikovani elektronski sertifikat ili putem mobilne aplikacije ConsentID;
  3. Korak: Nakon uspešne prijave na Portal eUprava u ulozi pravnog lica, unutar menija Moja eUprava nalazi se opcija eStranac-podnošenje zahteva. Klikom na ovu opciju poslodavac biva preusmeren na formu za podnošenje zahteva.
  4. Pisano ovlašćenje od strane lica u čije ime poslodavac/zastupnik podnosi zahtev (ukoliko podnosi zahtev za više lice, mora imati pisano ovlašćenje od svakog lica). Dato ovlašćenje predstavlja obavezan dokument koji se prilaže uz zahtev.

Ovim izmenama omogućeno je poslodavcu ili zastupniku da podnese zahtev za jedno ili više lica. Kada se podnese zahtev za više lica, naziva se grupnim zahtevom.Grupni zahtev mora sadržati najmanje zahtev za jedno lice, ali ne više od 50 lica. Ako postoji potreba za podnošenjem zahteva za više od 50 lica, poslodavac ili zastupnik će morati da podnese više grupnih zahteva. Nadležni organi pojedinačno odlučuju o svakom zahtevu unutar grupnog zahteva, a poslodavac ili zastupnik će biti obavešteni o ishodu svakog pojedinačnog zahteva

Više informacija na linku.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *