Pravni servis za poslodavce u oblasti radnog zakonodavstva

Unija poslodavaca Srbije sprovodi Projekat Pravni servis za poslodavce u oblasti primene radnog zakonodavstva, uz tehničku pomoć i usmeravanje Međunarodne organizacije rada – Kancelarije za centralnu i istočnu Evropu, Budimpešta – Tima za tehničku podršku dostojanstvenom radu.

Projekat ima za cilj edukaciju poslodavaca i njihovih zaposlenih o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa. Očekujemo da će isti doprineti poštovanju zakona, borbi protiv sive ekonomije, a naročito rada na crno, promociji etičkog i društveno odgovornog poslovanja, unapređenju dostojanstva na radu, obezbeđenju radno-socijalnog mira, te dati doprinos održivom poslovanju i boljem životu svih građana u Republici Srbiji. Projekat je počeo u februaru 2019. godine i traje do septembra 2019. godine.

U okviru Projekta biće izrađena štampana publikacija koja će sadržati najčešće postavljana pitanja i nedoumice poslodavaca u vezi sa primenom radnog zakonodavstva, kao i odgovore na ova pitanja, te tumačenje pojedinih odredbi zakona.

Takođe, nakon štampanja Publikacije, predviđeno je održavanje više seminara za poslodavce, na kojima bi se ista i predstavila, a učesnici imali priliku da postave svoja pitanja, iskažu nedoumice u vezi sa predmetnom oblašću, te dobiju adekvatne odgovore.

Na ovom projektu očekujemo i stručna podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

O Uniji i uslugama koje pruža članstvu možete pročitati ovde

Englesku verziju možete pročitati ovde

Novu publikaciju za poslodavce pod nazivom „Uređen radni odnos – Doprinos dostojanstvu na radu i očuvanju radno-socijalnog mira“ možete preuzeti ovde 

Treninzi u oblasti radnog zakonodavstva

U mesecu avgustu 2019. godine, Unija poslodavaca Srbije uspešno je održala pet okruglih stolova sa treninzima za poslodavce u oblasti radnog zakonodovastva. Ovi okrugli stolovi odžani su u okviru Projekta ,,Pravni servis za poslodavce u oblasti primene radnog zakonodavstva“ u pet različitih gradova: Beogradu, Bačka Palanka, Novi Sad, Zrenjanin i Kruševac, na kojima je učestvovala oko stotinak poslodavaca. Okrugle stolove vodili su eksperti iz oblasti radnog prava.

Prvi deo okruglog stola bio je zamišljen tako da se poslodavcima predstavi Publikacija ,,Uređen radni odnos – doprinos dostojanstvu na radu i očuvanju radno-socijalnog mira“, kao i letak u kom je predstavljena Unija kao krovno i reperezentativno udruženje poslodavca u Republici Srbiji  sa osvrtom na njene najvažnije ciljeve i misiju, članstvo u najznačajnijim telima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i neke od najvažnijih usluga i podrška koju ona omogućava svojim članovima. To je ujedno bila i prilika i da se zahvalimo Međunarodnoj organizaciji rada – Timu za tehničku podršku dostojanstvenom radu – Kancelariji za centralnu i istočnu Evropu u Budimpešti, za svu podršku, usmeravanje, tehničku i finansijsku pomoć tokom celokupne realizacije ovog projekta.

Učesnicima je predočeno da je Publikacija imala za cilj da podseti poslodavce na najvažnije propise iz oblasti radnog zakonodavstva i pokuša da odgovori na najčešće izazove i probleme koji se u svakodnevnoj praksi javljaju prilikom njegovog tumačenja i primene, a koji su uočeni putem neposrednog razgovora sa poslodavcima na prethodno održanim fokus grupama, ali i kroz razne formalne i neformalne kontakte sa njima. Moderatori su u ovom delu razgovora pokušali da zainteresuju poslodavce da sagledaju i iznesu sve probleme i izazove koji se pojavljaju u poslovanju i radu svakog od njih, kao i da podstaknu debatu o nekim od najaktuelnijih tema iz oblasti radnog zakonodavstva, kakve su svakako bile one o minimalnoj ceni rada po radnom času, s obzirom na započete pregovore sa sindikatima. Takođe, ovo je biila prilika da sa njima prodiskutujemo oko uređivanja pojedinih pitanja u posebnim (granskim) kolektivnim ugovorima, s obzirom na istek važnosti većine njih.

Drugi deo događaja protekao je kao radni deo u vidu treninga za poslodavce, u kom su moderatori pokušali da na najednostavniji i najrazumljiviji način predoče prisutnima najvažnija rešenja iz oblasti radnog zakonodavstva sa osvrtom na ona koja u praksi izazivaju najviše nejasnoća. Posebna pažnja posvećena je prestanku radnog odnosa, najčešćim slučajevima prestanka radnog odnosa, kao i pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenih u tim situacijama.

Veliki broj poslodavaca izrazio je veliko zadovoljstvo što je još jednom dobio priliku, ne samo da se podseti na najvažnije propise iz oblasti radnog zakonodavstva, već i da kroz otvoreni dijalog postavi pitanja i dobije odgovore u vezi sa rešenjima o kojima često nema ni mogućnosti, a ni saznanja da se pravovremeno informiše, te da u razgovoru sa drugim poslodavcima iznese svoje viđenje poboljšanja uslova za poslovanje poslodavaca, ali i privrednog ambijenta i položaja zaposlenih lica u Republici Srbiji.

Promotivni film o Uniji poslodavaca Srbije

U sklopu projekta  uz  tehničku i finansijsku podršku Medjunarodne organizacije rada pripremljen je kratak film o Uniji poslodavaca Srbije i uslugama koje naša organizacija pruža svom članstvu.

Kratak film možete videti ovde 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *