Obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja u slučaju opasnosti od prirodnih katastrofa

5Na kontinuitet poslovanja preduzeća utiču mnogi spoljni faktori, a među njima se nalaze i prirodne katastrofe koje su posledice poplava, zemljotresa, požara, enormnih snežnih padavina i sličnog. Ovakve opasnosti se po pravilu retko pojavljuju, ali posledice mogu biti dalekosežne, pa čak i pogubne, po preduzeća.

Prošlogodišnje katastrofalne poplave su inicirale razmišljanja o prevenciji i kod onih aktera koji nisu bili direktno pogođeni. Unija poslodavaca Srbije je pripremila vodič za poslodavce, kao odgovor na ove izazove i u svrhu pomoći prduzećima da sagledaju svoje poslovanje iz ugla potencijalnih opasnosti i ranjivosti, otpornosti preduzeća na spoljne uticaje svih vrsta, uključujući i finansijska, politička ili socijalna previranja.

Obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja u slučaju opasnosti od prirodnih katastrofa

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *