Informacije i asistencija poslodavcima u vezi sa zakonima i propisima koji regulišu poslovanje

Poslodavci, po prirodi stvari, imaju značajne i kontinuirane potrebe za informacijama i asistencijom u segmentima zakona i propisa koji regulišu sve oblasti poslovanja u Republici Srbiji. Neka preduzeća imaju svoje pravne službe, neka angažuju advokatske kancelarije da ih savetuju i zastupaju, a neki to rade samo kad zatreba.

Članovi Unije poslodavaca Srbije (UPS) po tom pitanju mogu mirno da se oslone na svoju organizaciju koja je jedini legitimni predstavnik poslodavaca u državi, a koja deluje u skladu sa određenim principima, među kojima je i ovaj:

Unija poslodavaca Srbije se zalaže za poštovanje i primenu svih zakona

S obzirom da Unija poslodavaca Srbije štiti opšta i pojedinačna prava i interese članova u oblasti radno-socijalnog zakonodavstva, odnosima sa organima i telima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, u odnosima sa sindikatima i u oblasti kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora, kao i u radnim sporovima, Sektor za opšte i pravne poslove Unije u svakodnevnom je aktivnom kontaktu sa temama u tim oblastima. Shodno tome, UPS je uvek aktuelna baza informacija, iskustava u praksi i visokim stepenom poznavanja pravnog aspekta u najširem spektru zakona, propisa i drugih akata koji uređuju poslovanje.

Unija poslodavaca Srbije sprovela je 2019. godine projekat Pravni servis za poslodavce u oblasti primene radnog zakonodavstva, koji za cilj ima edukaciju poslodavaca i njihovih zaposlenih o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa. Očekujemo da će ova aktivnost doprineti boljem poštovanju zakona, borbi protiv sive ekonomije, a naročito rada na crno, promociji etičkog i društveno odgovornog poslovanja, unapređenju dostojanstva na radu.

Stručnjaci u našem Sektoru za opšte i pravne poslove uvek su spremni da priteknu u pomoć članovima Unije. U prilici smo da pružimo pravovremenu i kvalifikovanu podršku u tumačenju Zakona o radu, Zakona o privrednim društvima, Zakona o PDV-u i drugih pozitivnih propisa. Osposobljeni smo da obavimo i najsloženije poslove koji spadaju u domen rada klasične pravne službe svakog pravnog subjekta.

Članovi UPS uvek mogu da nam se obrate i na sledeće teme:

 • pravni saveti
 • pravno mišljenje
 • izrada pravnih akata iz oblasti radnopravnog zakonodavstva
 • ugovor o radu
 • pravilnik o sistematizacija i oragnizaciji radnih mesta
 • izrada opštih akata
 • statut i drugi osnivački akti
 • stručna pomoć i prisustvo na osnivačkoj skupštini (uz formalnu izradu zapisnika)
 • pravilnici
 • konsultacije tokom kolektivnih pregovora kod poslodavca
 • učesće u procesu kolektivnog pregovoranja kod poslodavaca
 • pomoć pri osnivanju privrednog društva
 • saveti konsultanta
 • registracija
 • statusne promene …

▶️ Pišite nam, iznesite svoje potrebe, pitanja: s.budimcevic@poslodavci.org.rs

Zahvaljujući stalnom usavršavanju kadrova u Sektoru, obimnoj svakodnevnoj praksi, kao i podršci Međunarodne organizacije rada (ILO), UPS je u prilici da priređuje seminare (npr: seminar o Zaštiti podataka o ličnosti), treninge u oblasti radnog zakonodavstva i savetovanja, da izdaje publikacije o najvažnijim temama. Izdvajamo publikacije za poslodavce „Uređen radni odnos – Doprinos dostojanstvu na radu i očuvanju radno-socijalnog mira“ i “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom”.

▶️ Postanite član Unije poslodavaca Srbije i odmah iskoristite mogućnosti koje vam pruža naš Sektor za opšte i pravne poslove.

6. princip: Unija poslodavaca Srbije se zalaže za poštovanje i primenu svih zakona

Evropska integracija Srbije podrazumeva uspostavljanje stabilnog pravnog poretka i garantovanje pravne sigurnosti. Ostvarivanje ovog cilja postiže se striktnim poštovanjem zakona i njihovog sprovođenja u praksi. Kao organizacija koja aktivno učestvuje u izradi zakonskih rešenja, Unija poslodavaca Srbije i njeni članovi preuzimaju i deo odgovornosti za njihovu implementaciju. Uvođenje i popularizacija evropskih standarda rada, poslovanja i ponašanja, uz zalaganje za zakonsku ravnopravnost svih privrednih subjekata bez obzira na veličinu i značaj, doprineće da poslodavci prihvate moderne metode delovanja, koje omogućavaju ostvarivanje boljih rezultata i rast profitabilnosti poslovanja.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *