DOP ZA SVE

logotip-dop-za-sveUgovor o grantu za ovaj projekat potpisan je između Turske konfederacije organizacija poslodavaca (TISK) i Evropske komisije 31.11.2012. godine. Prva faza projekta je trajala dve godine pod rukovodstvom TISK i u saradnji sa organizacijama poslodavaca Jugoistočne Evrope i Međunarodnom organizacijom poslodavaca (IOE), a aktivnosti u ovoj fazi su prevashodno imale za cilj jačanje kapaciteta organizacija poslodavaca i pripremu terena.

U drugoj fazi projekat će se fokusirati na informisanje poslodavaca o izveštavanju o održivosti i pripremi terena tokom 2015-2016. U drugoj fazi projekta kao partneri učestvuju organizacije poslodavaca iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Rumunije i Turske, a pridruženi partner je Međunarodna organizacija poslodavaca.

Cilj druge faze projekta je da se izgradi svest i kapacitet u okviru partnerstva/mreže organizacija poslodavaca u Regionu jugoistočne Evrope u vezi DOP i Izveštavanja o održivosti kako bi se unapredilo njihovo učešće u dijalogu sa svim zainteresovanim licima (kao i njihov uticaj na proces reforme javnog sektora) na nacionalnom i međunarodnom nivou. Kroz ovu fazu projekta će se graditi svest i kapaciteti u okviru mreže organizacija poslodavaca u regionu kako bi ove organizacije vodile preduzeća ka njihovom pozitivnom uticaju na društvo i ka tome da se briga o društvu, životnoj sredini, etici, ljudskim pravima i interesima klijenata integrišu u njihove poslovne aktivnosti i osnovnu poslovnu srategiju.


Predstavljanje Projekta i otpočinjanje projektnih aktivnosti

Beograd, 18. februar 2015. godine

Unija poslodavaca Srbije je organizovala skup tokom kojeg je predstavila Projekat sa posebnim zadovoljstvom, imajući u vidu da je ovo prvi put da se Unija bavi društvenom odgovornošću na jedan sistematičniji način. Predstavnici šire javnosti i zainteresovanih strana koji su prisustvovali ovom skupu su bili predstavnici privatnog sektora, Vlade, sindikata i raznih organizacija iz ne-vladinog sektora.

Glavne teme u okviru diskusije su uključivale:

  • važnost društveno odgovornog poslovanja (DOP) za preduzeća;
  • zaštitu ljudskih prava – način na koji preduzeća poštuju i pružaju podršku zaštiti međunarodno priznatih ljudskih prava i obezbeđuju da se ova prava poštuju u okviru poslovanja preduzeća;
  • zaštita prava na osnovu rada – način na koji preduzeća vode računa o BZR, dobrim uslovima rada, uslovima za razvoj inovacija, zabrani dečijeg rada i diskriminacije na radnom mestu;
  • zaštita životne sredine – način na koji se preduzeća odnose prema životnoj sredini, promocija projekata koji uzimaju u obzir zaštitu životne sredine, učešće u razvoju tehnologija koje neće štetiti životnoj okolini;
  • planovii Strategija Vlade Republike Srbije za promociju DOPa

Najvažnije poruke koje opisuju buduća očekivanja su sledeće:

  • geografske i istorijske odrednice i nasleđe ne možemo da promenimo, ali zato imamo veliki uticaj na budućnost i okruženje, prirodnu i poslovnu sredinu, pa možemo da menjamo sebe, naše ponašanje i stavove – upravo tu sve i počinje!
  • principe DOPa treba predstaviti što je moguće većem broju preduzeća i ohrabriti ih da slede ove principe budući da oni ne uključuju, nužno i uvek, visoke troškove, dok od njih može imati koristi celokupno društvo, počevši od samih preduzeća koja ih primenjuju;
  • kriza koja je zadesila ekonomiju početkom 21. veka je pokazala da raniji principi poslovanja nisu održivi i da je neophodno uvesti promene u organizovanju poslovanja i upotrebi resursa;
  • DOP, zasnovan na međusobnom poverenju i razvoju i zajedničkom ulaganju u budućnost, predstavlja most između biznisa i zajednice;
  • cilj DOPa je očuvanje profitabilnosti ali i da se istovremeno omogući kreiranje visokih standarda kod interesno-uticajnih zajednica unutar i izvan preduzeća; stoga je DOP tek nedavno dobio pravo mesto koje, kroz zajedničke napore, može biti integrisano u biznis koncepte nacionalnih ekonomija, ali i na globalnom nivou.

Predstavljanje projekta kroz PowerPoint prezentaciju koju možete preuzeti klikom na ovaj link


Štampani materijal koji je pripremljen tokom projektnih aktivnosti

 

 

U cilju širenja informacija o korporativnoj društvenoj odgovornosti pripremljeni su poster i flajer kojeg možete preuzeti ovde

 

 

 

 

 

 

 

 

U okviru projekta sprovedeno je istraživanje o korporativnoj društvenoj odgovornosti i izveštavanju o preduzetim aktivnostima na nivou preduzeća koja posluju u Srbiji. Istraživanje možete preuzeti ovde

 

 

 

 

Takođe je pripremljen “Priručnik za poslodavačke organizacije o izveštavanju o održivosti” u primeni društveno odgovornog poslovanja.

 

 

 

Fotografije sa raznih dešavanja

 

 


Uz finansijsku podršku Evropske unije

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *