BUSINESSEUROPE – UPS: “BOSMIP IV”

BOSMIP IV (Business Organisations as Single Market Integration Players – Poslodavačke organizacije kao akteri integracije jedinstvenog tržišta), prati uspešne BOSMIP I, BOSMIP II i BOSMIP III (u toku) projekte i uglavnom se sastoji od različitih radionica u vezi sa EU acquis communautaire. BOSMIP IV će se usredsrediti na tri oblasti: restrukturiranje preduzeća/pripreme za predpristupni proces, energetika i različita socijalna pitanja kroz promovisanje socio-ekonomskog partnerstva.
Pored radionica, mentorski programi će biti organizovani da se obezbedila stalna obuka od strane organizacija civilnog društva (OCD) iz 27 zemalja-članica EU za ciljane OCD u zemljama Zapadnog Balkana. Takođe, pokušaće se da se poveća znanje OCD o funkcionisanju Evropske Unije i kako da se bolje povežu sa mrežama srodnih organizacija i ostvare veći uticaj na proces donošenja odluka u EU.

BOSMIP IV će proširiti BOSMIP koncept od rada samo sa poslodavačkim organizacijama na rad i sa drugim akterima civilnog društva. BOSMIP IV će povezivati socijalno-ekonomske komitete, sindikate, akademske institucije i organizacije poslodavaca iz ciljnih zemalja sa ekvivalentnim organizacijama iz partnerskih zemalja EU. Glavni cilj će biti jačanje kapaciteta i obezbeđivanje tehničke pomoći za organizacije poslodavaca, sindikate i druge partnerske OCD uključene u projekat i povećavanje saradnje kroz „izvoz“ najbolje prakse iz zemalja EU ciljnim organizacijama.

Još jedan važan korak ka cilju pripremanja OCD za proces pristupanju EU je promovisanje vrlina nacionalnih socio-ekonomskih komiteta. BOSMIP IV ima za cilj da se ojača civilno društvo tako da može predstavljati partnera u odnosima sa vladom u zemljama zapadnog Balkana. Seminari će biti fokusirani na sprovođenje praktične najbolje prakse koja proizvodi rezultate.

BOSMIP IV u Srbiji:

Partnerstvo za promenu poreskog sistema.

Projekat se fokusirao na promociju socijalno-ekonomskog partnerstva u zemlji, kao i na podizanje svesti i znanja o funkcionisanju EU. Projekte aktivnosti su sprovedene u periodu 2011-2012 zajedno sa sindikatom UGS “Nezavisnost” i one su uključivale radionicu, studijsku posetu Briselu, mentoring program i izradu publikacije “Zajedno za izlazak iz krize – Platforma za reforme”.

Vrednost projekta 19.055 EUR

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *